Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

25 januari 2024

Kinderen en jongeren ervaren steeds meer druk door huiswerk en school. Volgens Anita Kraak van het NJi is die prestatiedruk een symptoom van de huidige samenleving. 'De balans is zoek. We moeten het idee dat alles maakbaar is loslaten en accepteren dat de toekomst ook onzeker is.' Ongeveer 38 procent van de jongeren op de middelbare school ervaart veel druk door schoolwerk. Op de universiteit ligt dit percentage met 79 procent nog een stuk hoger.

> Lees meer..
23 januari 2024

Op 14 december jl. vond het webinar Jeugdhulp in school plaats door het Steunpunt Passend Onderwijs met als thema ‘instroom van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het primair onderwijs’. Er is onder andere gesproken over de manier waarop onderwijs en gespecialiseerde opvang elkaar vinden tijdens deze overstap. Wat is de aanleiding geweest voor een andere manier van samenwerken? Welke oplossingen heeft men gevonden voor ervaren knelpunten? Een terugblik.

> Lees meer..
19 januari 2024

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Sociaal Werk Nederland, PO-raad en Sectorraad GO een manifest opgesteld over aansluiting van zorg en onderwijs. Het manifest is een oproep aan de politiek om de randvoorwaarden te borgen die samenwerking tussen zorg en onderwijs verbetert.

> Lees meer..
10 december 2023

Op 16 en 17 november kwamen 450 deelnemers naar het tweedaagse Congres Schoolaanwezigheid. Ze hadden de keuze uit zestig workshops en vier lezingen over vernieuwende praktijkvoorbeelden, opbrengsten uit onderzoek, beleidsontwikkelingen én het perspectief van jongeren en professionals. Het NJi was medeorganisator. Een uitgebreid verslag lees je in het e-zine over het congres.

> Lees meer..
08 december 2023

Hoe organiseer en financier je zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs? Daarover gingen de drie Oplossingenlabs die het NJi in 2023 organiseerde. Je leest de opbrengsten in het magazine Iedereen doet mee, met ervaringsverhalen van ouders, praktijkvoorbeelden, onderzoek en beleidsontwikkelingen. Lees nu ook deel 3: Hoe nu verder?

> Lees meer..
26 november 2023

Een goede samenwerking tussen ouders, school en andere jeugdprofessionals bevordert de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe krijg je zo'n samenwerking echt voor elkaar? Tijdens de MAO Doen-Dag op 24 november presenteerde Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut de digitale toolkit 'Sámen voor het kind'. Een praktisch hulpmiddel voor professionals en ouders om met elkaar een bijeenkomst te organiseren waarin de samenwerking centraal staat.

> Lees meer..
03 november 2023

Het CDA en de SGP presenteerden maandag 30 oktober de initiatiefnota Onderwijs met Ouders. De nota heeft als doel ouderbetrokkenheid weer prominent op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. De initiatiefnota gepresenteerd door René Peters (CDA) en Roelof Bisschop (SGP), is het resultaat van gesprekken met diverse betrokken partijen, waaronder Ouders & Onderwijs.

> Lees meer..
25 oktober 2023

Om jeugdzorgprofessionals te inspireren over mensgericht werken, een werkwijze waarvan we merken dat deze verschil maakt voor ouders en kinderen, heeft het Ondersteuningsteam vijf ervaringsverhalen opgetekend. In de publicatie ‘Zien is iets anders dan kijken’ lees je over 5 ervaringen van professionals en ouders over contact maken, verbinden en gelijkwaardig samenwerking in de jeugdzorg..

> Lees meer..
30 september 2023

Echt verdiepend samenwerken met ouders. Hoe doe je dat? Daar heeft de praatplaat Écht Samenwerken die Met Andere Ogen in mei publiceerden al diverse leden mee geholpen. De afgelopen periode hebben we de praatplaat aangescherpt met suggesties die we hebben gekregen. Download de vernieuwde Praatplaat en ga ermee aan de slag!

> Lees meer..
29 september 2023

De initiatieven van het Initiatieven Collectief bieden meer routes aan jongeren die zich niet goed kunnen ontwikkelen binnen de context die het reguliere onderwijs biedt. ‘Ouders vragen wel eens: hoe lang mag mijn kind hier blijven? Totdat wij niet meer nodig zijn, er is geen eindtijd’, aldus Marije Hemmer van Praktijk De Regenboog, één van de initiatieven die deel uitmaakt van het collectief. De initiatieven en verbondgenoten kwamen op 14 juni 2023 samen om te ontmoeten en uit te wisselen.

> Lees meer..