Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

17 september 2023

Hoewel er al veel bekend is over de effecten van samenwerken met ouders op de ontwikkeling van het kind, blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen pabo’s in de mate waarin samenwerken met ouders aandacht krijgt in de lerarenopleidingen. Dit laat een onderzoek zien dat is uitgevoerd op verzoek van de projectgroep Inclusieve samenwerking met ouders van Met Andere Ogen. Dit is een projectgroep van leden die zich samen inzet voor het toerusten van professionals en ouders om beter samen te werken.

> Lees meer..
03 september 2023

Voor veel scholen is het nieuwe schooljaar weer begonnen! Hoe stimuleer je schoolaanwezigheid van leerlingen? En hoe ga je om met schoolverzuim? Tijdens het Nederlands Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023 in Eindhoven gaan we met dit thema aan de slag. Naast een aantal hoofdsprekers kun je kiezen uit zestig interactieve bijdragen.

> Lees meer..
02 juli 2023

Op 19 juni kwamen ouders en professionals bijeen in het online webinar ‘We kunnen niet zonder elkaar’. Dat leverde mooie gesprekken en nieuwe inzichten op. Het webinar is onderdeel van de ambitie inclusieve samenwerking met ouders waarin Met Andere Ogen streeft naar het versterken van ouders en professionals in hun samenwerking.

> Lees meer..
05 juni 2023

Voor een goede samenwerking tussen ouders en professionals is het nodig dat zowel de doelen als de manier van samenwerken onderwerp van gesprek is. Naast het resultaat, gaat het juist ook om de relatie. Dit is het thema van een speciale bijeenkomst van Met Andere Ogen op 19 juni, online van 18.30 tot 20.00 uur. Ben je ouder/verzorger of professional en wil je meer weten over hoe je dit gesprek voert? Meld je dan nog snel aan!

> Lees meer..
19 mei 2023

Echt verdiepend samenwerken met ouders. Hoe doe je dat? Daar kan de praatplaat Écht Samenwerken bij helpen.

> Lees meer..
10 mei 2023

De Staat van de Ouder is een jaarlijkse publicatie van Ouders & Onderwijs over wat ouders van het Nederlandse onderwijs vinden. De rapportage is gebaseerd op representatief onderzoek onder ouders. Net als in voorgaande jaren is breed onderzoek gedaan naar verschillende thema's in het onderwijs. Deze keer krijgt de leraar speciale aandacht. Centraal daarbij staat goed onderwijs voor iedereen. Dat betekent geschikte ondersteuning voor ieder kind, zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs.

> Lees meer..
09 maart 2023

Aanwezig zijn op school doet ertoe. Maar het is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. In het door stichting JongPIT en het Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelde online magazine PRESENT!? geven jongeren zelf aan waar zij behoefte aan hebben.

> Lees meer..
21 februari 2023

In 2022 is besloten het programma Met Andere Ogen door te zetten in de vorm van een netwerkorganisatie. De afgelopen maanden stonden voor onze netwerkregisseur Vera Naber in het teken van verkenning; hoe heeft het netwerk zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Welke behoeften leven er bij de leden van het netwerk? En welke wensen zijn er richting de toekomst?

> Lees meer..
11 februari 2023

Het NJi start in samenwerking met de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW met de ontwikkeling van de richtlijn Toekomstgericht werken. De publicatie van de richtlijn wordt begin 2025 verwacht.

> Lees meer..
01 februari 2023

In de twaalfde dialoogavond van Met Andere Ogen op 22 maart gaan we in gesprek over hoe we werk kunnen maken van een sterke pedagogische basis.

> Lees meer..