Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

10 februari 2024

Van 26 februari tot 1 maart 2024 is het opnieuw de Week van Inclusief Onderwijs. In deze Week wordt een doorkijkje gegeven in uiteenlopende activiteiten op het gebied van inclusiever onderwijs van het platform en haar samenwerkingspartners.

> Lees meer..
19 januari 2024

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Sociaal Werk Nederland, PO-raad en Sectorraad GO een manifest opgesteld over aansluiting van zorg en onderwijs. Het manifest is een oproep aan de politiek om de randvoorwaarden te borgen die samenwerking tussen zorg en onderwijs verbetert.

> Lees meer..
25 november 2023

Dit schooljaar organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs iedere maand een inspirerend werkbezoek aan een school of samenwerkingsverband waar steeds inclusiever gewerkt wordt. Kom jij dit schooljaar inspiratie opdoen voor je eigen school, schoolbestuur of samenwerkingsverband?

> Lees meer..
14 september 2023

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang publiceerde deze zomer het inspiratiedocument ‘Op weg naar inclusievere kinderopvang’, geschreven door Cora Mastwijk en Sonja Sandbergen. Het inspiratiedocument wordt velen malen aangevraagd, daarom organiseren we een informatiesessie over dit inspiratiedocument.

> Lees meer..
02 september 2023

Op weg naar inclusievere kinderopvang is een inspiratiedocument van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenwerking met het NJi. Dit is een hulpmiddel voor kinderopvangorganisaties, gemeenten, ouders en andere stakeholders om met elkaar in gesprek te gaan om een aanbod van inclusievere opvang te realiseren, toegankelijk voor alle kinderen in de wijk/woonplaats.

> Lees meer..
01 september 2023

Van leraren hoor je regelmatig de verzuchting: ‘Het lijkt erop dat de problematiek steeds groter wordt. Hoe moet dat nu met passend onderwijs en inclusief onderwijs?’ Precies over die verzuchting gaat het boek van Bert Wienen dat onlangs is verschenen met de titel: Van individueel naar inclusief onderwijs. Pleidooi voor minder labelen en meer aandacht voor de kracht van onderwijs. Hoe breng je inclusief onderwijs dichterbij in een samenleving die steeds verder psychologiseert?

> Lees meer..
31 augustus 2023

Samen naar School initiatieven zijn op dit moment de meest tastbare vorm van inclusief onderwijs. Wil je meewerken aan een initiatief waarbij leerlingen met een intensieve zorgbehoefte naar een reguliere basisschool gaan, ben je hiermee bezig of wil je hierover meer weten? Kom op 20 september 2023 naar de themaochtend bij de Colour Kitchen in Utrecht, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs. Inmiddels is de concrete invulling van het programma bekend

> Lees meer..
16 juli 2023

Op vrijdag 13 oktober ben je van harte welkom op Synergieschool in Roermond. Deze school wil recht doen aan het kind en het toerusten voor een leven in de 21e eeuw en is dan ook meer dan een school: het wordt een centrum voor leven en leren.

> Lees meer..
14 juli 2023

Hoe organiseer en financier je zorg in het onderwijs voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte? Ouders, scholen, jeugdhulpaanbieders, gemeenten en andere betrokkenen weten dat dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig is. De ministeries OCW en VWS komen daarom met speciale wetgeving om de organisatie en financiering te vereenvoudigen.

> Lees meer..
12 juli 2023

Samen naar School-initiatieven zijn initiatieven waarbij een groep leerlingen met een intensieve zorgbehoefte naar school gaat op een reguliere basisschool. Heb je ook plannen voor zo’n initiatief, of ben je ermee bezig? Kom dan op 20 september 2023 naar de themaochtend bij de Colour Kitchen in Utrecht.

> Lees meer..