Astrid Ottenheym-Vliegen: ‘We moeten ons menszijn weer omarmen’

Wat zou er gebeuren als we erkennen dat menselijke interactie complex is en dat onze diversiteit juist een waardevolle toevoeging is aan ons samenspel? Als we ons menszijn weer volledig omarmen? ‘Dan wordt het zichtbaar waar beweging en veerkracht mogelijk is’, zegt adviseur en onderzoeker Astrid Ottenheym-Vliegen. Op 18 april neemt zij tijdens de dialoogavond in Pakhuis De Zwijger plaats aan tafel en deelt zij haar waardevolle perspectief over meervoudig perspectiefnemen en de kracht van een elkaar versterkend pedagogisch ecosysteem.

‘Voor een veerkrachtige ontwikkeling van jeugdigen is het nodig dat we ons menszijn omarmen’, zegt Astrid. Ze ziet dat we, in ons onophoudelijke streven naar perfectie, zijn vergeten dat mensen geen machines zijn die je efficiënt kunt aansturen op basis van input en output met een lineair verloop. Al eeuwenlang vergelijken we de mens met de nieuwste inzichten en technologische snufjes, met een bepalend effect op de manier waarop we de zaken organiseren. De mens als machine, survival of the fittest, topdown management, Human Resource Management, efficiëntie en controle met afrekencultuur - al deze concepten hebben ons veel gebracht, maar tegelijkertijd ons onderwijs, ons samenleven en onze interacties met de jeugd en elkaar uitgehold.

Ontmenselijking  

‘Het resultaat? Sociale isolatie, segregatie, ongelijke kansen, afname van compassie, uitval uit het onderwijs, toenemende stress en angst voor afrekening en falen, en een groeiend wantrouwen jegens elkaar. We durven nauwelijks nog ons ware zelf te laten zien, uit angst voor veroordeling en afwijzing. Daardoor trekken we ons terug of wijzen we met de vinger naar anderen. We hebben onszelf ontmenselijkt, en ons welzijn lijdt daaronder. Is dat niet precies wat de jeugdigen die uitvallen ons willen laten zien? Hun schrijnende verhalen maken ons machteloos als we ze lezen.’

Naar beweging en veerkracht

Dus wat als we ons menszijn weer volledig omarmen? Als we erkennen dat de menselijke interactie complex is en dat onze diversiteit juist een waardevolle toevoeging is aan ons samenspel? Wat zou er dan gebeuren? Astrid: ‘Wanneer we leren en ontwikkelen beschouwen vanuit onze gemeenschappelijke interacties, die versterkend of belemmerend kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen, dan zien we waar beweging en veerkracht mogelijk is.’

Liefdevol uitdagingen aangaan

‘Ik heb zelf als bestuurder passend onderwijs en als onderzoeker naar meervoudig perspectiefnemen in gedragsvraagstukken, de kracht en het belang ervaren van een elkaar versterkend pedagogisch ecosysteem. Dan ontstaat er beter inzicht in de context die we creëren, zachtheid in onze interacties en kunnen we gezamenlijk de uitdagingen van het leven en leren liefdevol aangaan.’

Kom naar de dialoogavond

Benieuwd naar de inzichten van Astrid over mensgericht werken in het onderwijs en zorg? Meld je dan nu aan voor de 14e dialoogavond van Met Andere Ogen op 18 april. 

Meer weten over Astrid Ottenheym-Vliegen?

Meer informatie over Astrid Ottenheym-Vliegen, vind je op LinkedIn. Meer weten over haar onderzoek en methodiek meervoudig perspectiefnemen? Kijk dan op www.wegwijsingedrag.nl. Ook interessant: het boek Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch systeem, dat Astrid samen met Robbin Haaijer schreef. Of neem een kijkje op www.united4education.nl