Marijke Welten: ‘mensgericht werken voor een hoopvolle toekomst voor jongeren’

Hoe kunnen we de menselijke benadering terugbrengen in het onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang, maar ook in beleid? Hoe implementeren we dit mensgericht werken? Hierover gaan we in gesprek tijdens de 14e Dialoogavond in Pakhuis de Zwijger. Een van de sprekers is Marijke Welten, docent & projectleider Onderwijsvernieuwing Dominicus College en eigenaar Hordes en Klasdraf.

Welten sluit aan vanuit een meervoudig perspectief. ‘Ik ben docent in het VO, op een speciale afdeling van een inclusieve school. Daarna ben ik onderwijspionier op het gebied van Persoonsgestuurde Toekomstplanning en heb een eigen bedrijfje Hordes en Klasdraf. Begeleiding in leren. ‘Mensgericht werken is voor mij jongeren toerusten voor een hoopvolle toekomst, dwz regie leren nemen in samenredzaamheid. Los van labels, protocollen etc.’

‘Het kan opleveren dat we beter voorbereid raken op die toekomst, want kennis veroudert snel. We weten eigenlijk niet goed op wat voor toekomst we jongeren moeten voorbereiden. We kunnen ze beter leren hoe ze met anderen met kennis en zorg kunnen omgaan en kennis en zorg op waarde kunnen leren schatten. In plaats van ons op zwaktes te richten, kunnen we ons beter op kracht, mogelijkheden etc richten. Diverse mensen hebben diverse mogelijkheden en inzichten/perspectieven, waarmee we samen verder komen in onderwijs, zorg en jeugdhulp dan wanneer we in verouderde groeven blijven lopen en alle jongeren in die groeven proberen te duwen.’

Kom naar de Dialoogavond

‘Ik kijk uit naar de ontmoeting, naar het gesprek, het horen van andermans ervaringen en inzichten. Omdat het delen van inzichten vruchtbare grond kan zijn voor alternatieve toekomsten.’ Wil je meer horen van Marijke Welten en de anders sprekers. Meld je dan nu aan voor de 14e Dialoogavond op 18 april via onze agenda