08 februari 2024

Bijeenkomst Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid op 6 maart

In november 2023 vond het eerste Nederlandse congres Schoolaanwezigheid plaats. In aansluiting hierop organiseert het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) op 6 maart een bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is om met schoolaanwezigheid aan de slag te gaan. Of al bezig is!

Schoolaanwezigheid betekent dat elk kind zich op basis van eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kunnen deelnemen aan onderwijs, in welke vorm of op welke plek dan ook, is een belangrijke voorwaarde. Het vertrekpunt is een positief, pedagogisch schoolklimaat waar alle leerlingen zich welkom, veilig en gehoord voelen. En waar onderwijs, en soms ook zorg, op hun behoeften worden afgestemd.

Naast de presentatie van onderzoek, kun je tijdens de bijeenkomst diverse workshops volgen met praktijkvoorbeelden. Ook kijken we met elkaar naar hoe de kennisdeling in het netwerk verder te activeren.

Ga naar onze agenda voor meer informatie en om je aan te melden. Of ga direct naar Bijeenkomst Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

De bijeenkomsten van het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid worden gefaciliteerd door het NJi in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs, Ingrado en Twentse Belofte.