Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Datum
wo 6 mrt | 13:00 - 16:30 uur
Fysiek op locatie

Werkbijeenkomst

Bijeenkomst Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

In aansluiting op het eerste Nederlandse congres Schoolaanwezigheid in november 2023 organiseert het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) op 6 maart een bijeenkomst in Utrecht voor iedereen die geïnteresseerd is om hiermee aan de slag te gaan. Naast de presentatie van onderzoek zijn er diverse workshops met praktijkvoorbeelden en hoe samen de kennisdeling in het netwerk verder te activeren.

Schoolaanwezigheid

Schoolaanwezigheid betekent dat elk kind zich op basis van eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kunnen deelnemen aan onderwijs, in welke vorm of plek dan ook, is een belangrijke voorwaarde. Vertrekpunt is een positief pedagogisch schoolklimaat waar alle leerlingen zich welkom, veilig en gehoord voelen. En, waar nodig, onderwijs en soms ook zorg op hun behoeften worden afgestemd.

Programma

13.00 uur        Ontvangst

13.15 uur        Inleiding met terugblik congres, de publicatie Aan de slag met schoolaanwezigheid en een introductie van het netwerk

13.30 – 14.15 Presentatie van de resultaten van het onderzoek Grip op geoorloofd verzuim | Kohnstamm Instituut door Inge Verstraete en Marije de Wit. Ook vertellen zij over hoe het onderzoeksproces bijgedragen heeft aan draagvlak bij de scholen voor schoolaanwezigheid

14.15 – 14.40 Pauze

14.40-16.30  Twee workshoprondes en een korte pauze

Workshops

  1. Praktijkvoorbeeld Zuid-Kennemerland: geleerde lessen
  2. Kennisnetwerk 2.0: verder bouwen aan een interactief netwerk voor kennisdeling
  3. Onderzoek: welke vragen doen ertoe?
  4. Hoe te starten met schoolaanwezigheid in jouw regio?

Toelichting workshops

  1. Inge Verstraete en Marije de Wit gaan in deze workshop dieper in op hun onderzoekspresentatie Grip op geoorloofd verzuim met meer geleerde lessen over implementatie en draagvlak. Met veel ruimte voor eigen ervaringen en vragen van de deelnemers.
  2. Er is veel belangstelling om met schoolaanwezigheid actief aan de slag te gaan. Dat levert de nodige vragen op. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen in het veld met ervaring en kennis hierover. Onze droom: een gezamenlijk gedragen netwerk waar vraag en aanbod bij elkaar komt. De inbreng van de deelnemers is daarbij onmisbaar: wat wil je aan kennis halen en wat kun je brengen?
  3. In deze sessie inventariseren we welke onderzoeksvragen er rondom schoolaanwezigheid bij de deelnemers leven en hoe we die kunnen operationaliseren. Bijvoorbeeld: in de uitvoering werken we vooral met interventies voor individuele kinderen of voor alle leerlingen. Maar wat kun je doen in de klas? Ook brainstormen we over de plek van wetenschappelijk onderzoek binnen het netwerk.
  4. In deze workshop staan twee praktijvoorbeelden uit Rotterdam en Bergen op Zoom centraal. Hoe hebben zij de eerste stappen gezet om schoolaanwezigheid in hun regio op de kaart te zetten? We delen ervaringen, geleerde lessen en dilemma’s. Met ook ruimte voor inbreng van ervaringen van deelnemers uit de eigen regio.

Kijk ook op: Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)


Locatie

Fysiek

Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

RouteOrganisatie

NJi | Steunpunt Passend Onderwijs | Ingrado | Twentse Belofte

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
Onbeperkt