Locatie
Omgeving Breda

Datum
vr 8 mrt | 09:30 - 16:00 uur
Fysiek op locatie
Alleen op uitnodiging

Verstevigen van de pedagogische basis, onderwijs en zorg doen het samen!

Regionale Doen-Dag Brabant

Een stevige pedagogische basis door krachtige samenwerking

Voor het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van kinderen is een stevige pedagogische basis nodig. De pedagogische basis vormt het fundament voor opgroeien en opvoeden. En voor het versterken van de pedagogische basis is verbinding en samenwerking noodzakelijk!

Op 8 maart 2023 is de regionale Doen-Dag in regio Brabant. PO- en VO-scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulp worden uitgenodigd om aan de slag te gaan met de vraag hoe een ieder kan bijdragen aan het versterken van deze pedagogische basis. Vanuit de eigen rol én in verbinding met de partners. Dit doen we op een inspirerende locatie, gevoed door prikkelende sprekers en met behulp van actieve werksessies.Organisatie

Kerngroep regionale Doen-Dag regio Brabant

 

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
Onbeperkt