Jaaroverzicht Netwerk Met Andere Ogen: '2023 in beeld'

Jaaroverzicht Netwerk Met Andere Ogen - 2023 in beeld.jpg

Het jaar 2023 was een jaar van groei en bloei voor Met Andere Ogen. Niet alleen hebben we ons netwerk flink uitgebreid en verbreed; ook hebben we met elkaar de verbinding weten te versterken tussen ouders, jongeren, professionals, beleidsmakers en bestuurders in de domeinen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang. En daar zijn we trots op.

Drie ambities: wat hebben we gedaan en bereikt?

In ‘2023 in beeld’ blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen en opbrengsten van het afgelopen jaar. Dit doen we aan de hand van de drie ambities die we begin vorig jaar in ons uitvoeringsplan Met Frisse Blik hebben gecommuniceerd: 

  1. Het verbreden van het netwerk;
  2. Het verdiepen op inhoudelijke en thematische ambities;
  3. Het verdiepen (versterken) van de verbinding tussen beleid en praktijk.

Onder elke ambitie lees je precies wat we hebben gedaan om die vorm te geven: welke samenwerkingen zijn we aangegaan, hoe hebben we ons inhoudelijk verder verdiept en welke activiteiten hebben we georganiseerd om de verbinding tussen partijen te versterken? We sluiten af met de belangrijkste lessen die we hebben geleerd. 


Downloads

Het volgende bestand is bijgevoegd aan dit artitel:

Icon • 2023 Jaar in beeld (16,4 MB)