12 september 2023

Boek Astrid Ottenheym en Robbin Haaijer over de beste oplossingen voor ieder kind

Hoe werk je binnen een pedagogisch ecosysteem op zo’n manier met elkaar samen dat je komt tot de beste oplossingen voor ieder kind? Negen jaar lang gaf Astrid Ottenheym leiding aan het pedagogisch ecosysteem van samenwerkingsverband passend onderwijs PPO-NK in Alkmaar. Zij ontwikkelde een onmiskenbare eigen stijl waarmee zij landelijk de aandacht trok. Zij deelt nu graag de lessen die zij leerde met iedereen die werkt binnen een 'pedagogisch ecosysteem' in haar boek 'Hoe is het met jou. Lessen uit een pedagogisch ecosysteem'. Zij doet dat samen met Robbin Haaijer, oprichter van Bureau de Bedoeling, haar klankbord gedurende het grootste deel van die jaren.

Het boek is vanaf 20 september verkrijgbaar bij uitgeverij HENS. Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch ecosysteem kwam tot stand aan de hand van een serie interviews die Astrid en Robbin samen hadden met tekstschrijvers Suzanne Visser en Richard Stuivenberg. Daarnaast komen in het boek vele mensen aan het woord die onderdeel zijn (geweest) van een pedagogisch ecosysteem waarbinnen kinderen kunnen floreren.

Sleutel tot het verhaal

‘In het boek hebben we willen verwoorden wat we de afgelopen negen jaar met elkaar geleerd hebben binnen het pedagogisch ecosysteem dat samenwerkingsverband PPO-NK is geworden’, zegt Astrid Ottenheym. ‘Ik vind dat het verhaal van PPO-NK het verdient om verteld te worden. De sleutel tot dat verhaal ligt niet bij mij, al denken mensen soms van wel: iedereen die op deze manier wil werken, kan het. Wel is het goed dat we eens opschrijven waar het in zit. Dat we zichtbaar maken welke grondhouding erachter zit en daar taal aan geven.’

Bouwen aan je eigen ecosysteem

Ottenheym: ‘Ik hoop dat het boek ook anderen zal inspireren bij het verder bouwen aan hun eigen ecosysteem. Want het mooie aan ecosystemen is dat iedereen er met zijn eigen talenten vanuit zijn eigen plek van betekenis kan zijn. Ze bieden ruimte voor het omarmen van verschillen, in plaats van het nastreven van gelijkgestemdheid. Als ‘alle neuzen dezelfde kant op’ staan, kun je misschien wel in marstempo je doel bereiken, maar je kijkt elkaar niet aan. En dan kan het zomaar zijn dat je, aangekomen op de bestemming, denkt: maar was dit nou wel de bedoeling? Worden we hier met elkaar nou beter van?’

‘Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch ecosysteem’ (ISBN 9789083299426) van Astrid Ottenheym en Robbin Haaijer is vanaf 20 september verkrijgbaar bij de boekhandel en via hens.vrijeboeken.com