18 september 2023

Integrated Care Emmen derde Lerende Praktijk binnen ambitie interprofessionele samenwerking

Samen met de Hogeschool Rotterdam volgen we twee jaar lang drie Lerende Praktijken (in het onderwijs-zorg-jeugddomein) die hun interprofessionele samenwerking versterken. Eerder stelden we de Lerende Praktijk in Amsterdam (Orion) en in Veenendaal (Veens Welzijn) voor. Maak kennis met de derde lerende praktijk: Integrated Care Emmen.

Integrated Care is gestart in het dorp Nieuw-Amsterdam bij Emmen en bestaat uit geïntegreerde, laagdrempelige ondersteuning op school voor kinderen en gezinnen. Het gaat om structurele samenwerking tussen het onderwijs- en jeugddomein, vanuit een gezamenlijke pedagogische visie gericht op normaliseren. Integrated care kenmerkt zich door een intensief proces waarbij we samen lerend doen wat werkt. Elke school doorloopt daarin een eigen ontwikkelpad, kijkt naar zowel opvoed- als onderwijsvragen en ontwikkelt een gezamenlijke aanpak. 

Onderwijs- en gezinscoach

Op de basisscholen werken twee vaste gezichten in de school: een intern begeleider als onderwijscoach en een maatschappelijk of sociaal werker (vanuit welzijnsorganisatie Sedna) als gezinscoach. Zij zijn de vraagbaak voor ouders, kinderen en leerkrachten als het gaat over opgroeien, opvoeden en onderwijs. Ze worden ook wel ‘de tandem’ genoemd. In principe vangen ze samen alle ondersteuningsvragen van ouders en leerkrachten op en nemen ze afwisselend het voortouw. In beeldspraak nemen ze ‘voor- of achterop de tandem plaats’. Doel is voorkomen dat problemen in gezinnen escaleren en dat jeugdigen jeugdhulp nodig hebben. Ze bieden daarmee geïntegreerde, laagdrempelige ondersteuning op school voor gezinnen en kunnen een beroep doen op een lokaal jeugdnetwerk. Dit zijn de schoolmaatschappelijk werkers, de jeugdverpleegkundigen, de huisartsondersteuners, de zorgcoördinatoren van de voorschool en de leidsters van de kinderopvang. De sociaal werkers uit het gebiedsteam zijn ook betrokken, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van gezinnen bij financiële vragen. Als jeugdhulp nodig is, wordt samenwerking met de jeugdhulpaanbieder gezocht. De gemeente is opdrachtgever.
In de Lerende Praktijk gaan meer scholen in de gemeente Emmen op deze manier werken.

Aanpak van het project

Met Andere Ogen onderzoekt samen met de Lerende Praktijken wat in de praktijk nu echt bijdraagt aan interprofessionele samenwerking. Hogeschool Rotterdam begeleidt het onderzoek. Samen met hen hebben we een vragenlijst en groepsinterview ontwikkeld. De stand van zaken rondom de interprofessionele samenwerking van de Lerende Praktijken wordt hiermee in kaart gebracht en gedurende 1 tot 2 jaar professioneel gevolgd. We starten met een nulmeting. De uitkomsten hiervan worden vertaald naar een plan van aanpak verbeteren interprofessionele samenwerking. De praktijken gaan hier vervolgens mee aan de slag. Via het digitale Platform Vakmanschap (i.s.m. Nederlands Jeugdinstituut) delen de Lerende Praktijken intern en onderling hun kennis en ervaring rondom het versterken van de interprofessionele samenwerking. 

Benieuwd naar meer?

Het dagblad van het Noorden publiceerde in februari 2023 een interessant artikel over Integrated Care. Download het artikel in de bijlage.
We kijken ernaar uit om na de zomer te starten in Emmen. We houden jullie tussentijds op de hoogte over de voortgang.  

Wil je meer informatie of aansluiten in de buitenring van het onderzoek, neem dan contact op met de projectleider Alice Brouwer. 

 

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: