Praatplaat Écht samenwerken

Echt verdiepend samenwerken met ouders. Hoe doe je dat? Daar kan de praatplaat Écht Samenwerken bij helpen.

De ambitie inclusieve samenwerking met ouders gaat over écht verdiepend samenwerken met ouders voor het vergroten van de ontwikkelkansen van ieder kind zoals uitgewerkt in het stuk  ‘Samen voor het kind’. Hierin wordt beschreven dat samenwerking tussen ouders en professionals zowel op beleidsniveau kan plaatsvinden (van beleidsontwikkeling tot evaluatie) als direct rondom en mét het kind. 

Hoe begin je het gesprek?

Hoe begin je als ouder/verzorger het gesprek over samenwerking? Of als docent op school waar samenwerken met ouders nog niet (altijd) gebruikelijk is? Of als medewerker in de jeugdhulp, kinderopvang of zorg? Om deze vraag te beantwoorden hebben we diverse interviews gehouden met ouders en professionals en workshops georganiseerd, onder andere op de Met Andere Ogen DOEN-dag afgelopen najaar. We hebben de thema’s die hierin naar voren kwamen op deze praatplaat uitgewerkt.

Hoe werkt de praatplaat?

Download de praatplaat in de bijlage. Maak een A3 print en haal hier met elkaar thema’s uit om te bespreken. Wijs een onderwerp aan en bespreek: Hoe zit dat bij ons? Hoe zou dat beter kunnen? Waar zijn we al goed in?  Wat helpt ons om (beter) samen te werken met ouders? Hoe kunnen we de vervolgstappen hierin met elkaar vormgeven? Dit geeft handvatten om te verkennen tot welke afspraken kan komen.

Wil je oefenen?

Tijdens de online bijeenkomst met ouders/verzorgers en professionals op 19 juni bieden we (meer) handvatten aan om het gesprek met elkaar aan te gaan: we hebben elkaar nodig! Meld je aan via de aanmeldknop in onze agenda.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: