20 september 2022

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen, ouders en professionals

In het kader van de verbeteraanpak Passend Onderwijs heeft de rijksoverheid een aantal documenten gepubliceerd met uitleg over passend onderwijs voor professionals, leerlingen en ouders. Denk hierbij aan informatie voor leraren over wat nodig is om passend onderwijs te bieden.

Hiernaast is er ook een stappenplan voor basisondersteuning dat helder maakt welke stappen een school zet als zich een ondersteuningsbehoefte bij een leerling voordoet en een leidraad voor het opzetten van oudersteunpunten en jeugdsteunpunten. Maar ook antwoorden op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de basisschool en middelbare school.

Passend onderwijs verbeteren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aanpak gemaakt om passend onderwijs te verbeteren. Deze aanpak is samen met organisaties gemaakt die betrokken zijn bij passend onderwijs. De overheid neemt 25 maatregelen om passend onderwijs te verbeteren. Zo mogen leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, meepraten over deze ondersteuning. En krijgen hun ouders meer informatie over de mogelijke ondersteuning. Lees hier meer over de verbeteraanpak passend onderwijs.

Gezamenlijke inspanning

De recent gepubliceerde informatie is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van leraren, ouders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, schoolleider, beleidsmakers en experts uit het primair- en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden. De documenten zijn te raadplegen via onderstaande links:

Uitleg passend onderwijs voor professionals

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders