22 februari 2022

Nieuwsbrief 2 Proeftuinen OZA

In de onderwijszorgbrief van november 2020 is aangekondigd te starten met de begeleiding van proeftuinen voor onderwijszorgarrangementen (OZA). Sinds mei 2021 begeleidt BMC in opdracht van de ministeries van OCW en VWS vijftien proeftuinen OZA.

In het proeftuinenproject wordt samen met de geselecteerde initiatieven onderzocht hoe een maatwerkoplossing geboden kan worden aan kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die op dit moment binnen de onderwijs- en zorgstelsels niet of onvoldoende bediend worden. Netwerksamenwerking blijkt cruciaal om een maatwerkoplossing voor deze kinderen te realiseren. Dit sluit aan bij de kern van de adviezen van het programma Met Andere Ogen: eerder en beter samenwerken om alle kinderen de kans te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Momenteel wordt er binnen het proeftuinenproject gewerkt aan het in beeld brengen van leeropbrengsten in de praktijk en een doorvertaling daarvan naar handelingsgerichte tools helpend aan het duurzaam organiseren van OZA’s voor complexe doelgroepen. Daarnaast zal de verbinding tussen de leeropbrengsten van het proeftuinenproject en de werkzame elementen van MAO inzichtelijk gemaakt worden. Meer informatie over de laatste ontwikkelingen in het project en over de vijftien proeftuinen is te vinden in de tweede uitgave van de nieuwsbrief. Download deze nieuwsbrief in de bijlage.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: