Datum
di 19 mrt | 15:00 - 16:30 uur
Livecast

Webinar Oké met de AVG!

Ken je dat? Je werkt als onderwijs- en jeugdprofessional samen op school en wil in de wandelgangen even wat informatie uitwisselen over een leerling. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) steekt hier een stokje voor. Uitwisselen van privacygevoelige informatie kan nu eenmaal alleen met toestemming van ouders en van leerlingen vanaf 12 jaar. Niet eenmalig maar per keer dat zo’n situatie zich voordoet.

Wat vraagt dit vertrouwelijk werken van de samenwerking met ouders en leerlingen en hoe kunnen we dit inpassen in succesvol samenwerken rond leerlingen? Hoe respecteren we de AVG als professionals, maar hoe houden we samenwerken tegelijkertijd werkbaar?

In samenwerking met het digitale Platform Vakmanschap organiseert netwerk Met Andere Ogen een Webinar over dit thema. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt het perspectief geschetst van onderwijs- en jeugdprofessionals, die te maken hebben met de AVG. We kijken hierbij onder meer naar geheimhoudingsplicht, beroepscode en beroepsgeheim en er is ruimte voor brandende vragen. Deelnemers worden meegenomen in de thema's aan de hand van casuïstiek. 

De bijeenkomst is ook interessant voor leidinggevenden, die professionals ondersteunen in het werken volgens de standaarden van de AVG.

Om je aan te melden moet je je registreren en inloggen bij het Platvorm Vakmanschap.Organisatie

Met Andere Ogen | Platvorm Vakmanschap

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
Onbeperkt