Datum
wo 10 apr | 09:00 - 11:00 uur
Livecast

Webinar

Aan de slag met schoolaanwezigheid

Rond het vraagstuk van schoolverzuim is in de afgelopen jaren de aandacht verlegd naar preventief werken. De focus ligt hierbij op de aanwezigheid van leerlingen, met groot effect op langdurig verzuim. Tijdens dit webinar worden inzichten en handvatten vanuit de wetenschap gedeeld. Ook wordt besproken wat dat in de praktijk betekent voor je aanpak.
 

Waarom is het zo lastig om schooluitval en ‘thuiszitten’ te voorkómen? Misschien wel omdat we lang de verkeerde accenten gelegd hebben in de aanpak in en rond school. De afgelopen jaren wordt vanuit een internationale, kennisgestuurde beweging de aandacht verlegd naar preventief werken. Het is een aanpak waarbij de focus verschuift van verzuim naar aanwezigheid. Kern is het versterken van de binding met school en afwezigheid zo vroeg mogelijk signaleren. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Op 10 april deelt dr. David Heyne inzichten en handvatten vanuit de wetenschap en verheldert Irma de Wit wat dat in de praktijk betekent voor de aanpak binnen en rond school, en op regionaal niveau o.a. samen met gemeentelijke partners.

Verandering omarmen

Dr. David Heyne, freelancer voor ‘Excellence in Attendance Support’, stimuleert alle betrokkenen in het onderwijs- en jeugdveld om verandering te omarmen voor impact op jeugd en gezin. Een boeiende reis door schoolaanwezigheid met wereldwijd onderzoek, dat nieuwe mogelijkheden en duidelijke paden voorwaarts onthult.

Voor wie: vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijsOrganisatie

Steunpunt Passend Onderwijs | VNG | Samenwerkingsverbanden PO en VO | Jong Pit | NJi

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
OnbeperktDit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden.