Locatie
The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht

Datum
wo 20 sep | 09:00 - 13:30 uur
Fysiek op locatie

Bijeenkomst

Samen naar School initiatieven

Samen naar School-initiatieven zijn initiatieven waarbij een groep leerlingen met een intensieve zorgbehoefte naar school gaat op een reguliere basisschool. Heb je ook plannen voor zo’n initiatief, of ben je ermee bezig? Kom dan op 20 september 2023 naar de themaochtend bij de Colour Kitchen in Utrecht, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs.

Deze bijeenkomst is gericht op het in de praktijk brengen van de combinatie van zorg en onderwijs in het primair onderwijs. Je komt hier meer te weten over alle ins en outs rondom het opzetten van een Samen naar Schoolinitiatief.

Door leerlingen met een intensieve zorgbehoefte in te schrijven ‘tellen ze mee’, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk, omdat met inschrijving onderwijsfinanciering beschikbaar komt die in combinatie met zorgbudgetten gebruikt kan worden voor een optimaal leer-, ontwikkel- en zorgaanbod. En figuurlijk, omdat met een Samen naar School-initiatief leerlingen mét en zonder beperking (delen van) hun dag samen doorbrengen. Ze leren samen, spelen samen en ervaren op die manier al van jongs af aan dat de wereld een diverse plek is.

De initiatieven zijn momenteel de meest tastbare vorm van inclusief onderwijs. Ze vormen zo een belangrijke bouwsteen voor de ambitie om onderwijs steeds inclusiever te maken. En het mooiste is: wettelijk bestaat er geen enkele belemmering om te starten!

Themaochtend

Het opzetten ervan vergt echter kennis, energie en doorzettingsvermogen. Het steunpunt helpt potentiële initiatiefnemers en alle andere belangstellenden graag op weg door een themaochtend te organiseren waarop alle ins en outs rond het opzetten van een initiatief aan bod komen. De ochtend bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inspiratie | Waarom streven we naar inclusief onderwijs voor deze doelgroep? Wat drijft ons? Bezien vanuit het perspectief van de ouders.
  • Kennissessie | Inzicht in de praktijk (met medewerking van huidige Samen naar School initiatieven). 
  • Workshops |3 workshops rond de grootste praktische vraagstukken: 1) financiering, 2) (organisatorische) samenwerking en 3) het vormgeven van sociale inclusie
     

Praktische informatie

Voor wie: medewerkers van samenwerkingsverbanden, ib-ers, leerkrachten, zorgprofessionals, schooldirecteuren, initiatiefnemers (ouders, zorgverleners) en ambtenaren Onderwijs en Jeugd die al bezig zijn vorm te geven aan een Samen-naar-Schoolinitiatief of plannen hebben hiervoor.

Wanneer: 20 september 2023
Tijd: 9.00 uur tot 13.30 uur, inclusief lunch
Waar: The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht                                                                                  
Kosten: Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden
 

Meer informatie

Wat is Samen naar School? – Samen naar School

Steunpunt Passend Onderwijs


Locatie

Fysiek

The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht

Pr. Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

RouteOrganisatie

Steunpunt Passend Onderwijs

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
OnbeperktDit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden.