juni
13
10:30 - 12:00 uur

Werksessie Gedeelde definitie rondom jeugdhulp op school

Als er gesproken wordt over jeugdhulp op school, is het vaak onduidelijk wat er nu precies bedoeld wordt. Ook worden er in aanpalende beleidsontwikkelingen andere termen gebruikt; zoals laagdrempelige hulp in school als het gaat om inclusief onderwijs. Om tot een gedeelde definitie rondom jeugdhulp op school te komen hebben het NJi, Steunpunt Passend Onderwijs en Met Andere Ogen het initiatief genomen om een sessie te organiseren met een aantal mensen (+/- 8) die kennis/ervaring hebben rondom dit thema. Het gaat om een online bijeenkomst van 1,5 uur, geleid door het NJi.

In de praktijk zijn er diverse pilots of staande praktijken waarbij jeugdhulpexpertise aan de school wordt toegevoegd; ook wel jeugdhulp op school genoemd. Dit gebeurt zowel in het regulier, als in het speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat soms over preventieve activiteiten tot aan specialistische onderwijs-zorgarrangementen. Maar het gaat ook over veel verschillende soorten jeugdhulpverleners met diverse taken en ook de doelen van jeugdhulp op school verschillen daarmee.

We merken dat als er gesproken wordt over jeugdhulp op school, het vaak onduidelijk is wat er nu precies bedoeld wordt. Ook worden er in aanpalende beleidsontwikkelingen andere termen gebruikt; zoals laagdrempelige hulp in school als het gaat om inclusief onderwijs.

We denken dat het om een aantal redenen handig is om tot een meer gedeelde definitie in het veld te komen:

1.      Het helpt ons om spraakverwarring en onbegrip tegen te gaan. Dit helpt in de gesprekken tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp en maakt het mogelijk om scherper te zijn in de doelen die je nastreeft met jeugdhulp op school;

2.      Het maakt het doen van onderzoek naar jeugdhulp op school gemakkelijker; je kan eenduidiger aangeven wat wel of niet werkt. Nu wordt alles op 1 hoop gegooid.

3.      Het helpt ons bij historisch perspectief, voor de Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs was er bijvoorbeeld in veel scholen schoolmaatschappelijk werk. Is deze kennis en ervaring onderdeel van jeugdhulp op school of niet?

4.      Wanneer duidelijker is wat jeugdhulp op school is, kunnen we hier ook makkelijker competenties aan relateren. 

Heb je interesse om deel te nemen aan deze werksessie? Maak je interesse kenbaar via metandereogen@vng.nl. We nemen dan contact met je op en stemmen af over de deelname. 


Organisatie:
NJi, Steunpunt Passend Onderwijs en Met Andere Ogen
Locatie:
online
Maximum aantal deelnemers:
10
Inschrijvingen:
0