Locatie
Pakhuis de Zwijger

Datum
di 6 jun | 19:30 - 21:30 uur

Dialoog #13: Bouwen aan een inclusieve voedingsbodem

Een inclusieve samenleving vraagt om een cultuur waarin ieder kind mee kan doen. Hoe zorgen we ervoor dat we geen kind meer buitensluiten? Dat is het thema van de dertiende dialoogavond van Met Andere Ogen op 6 juni. We gaan in gesprek over hoe we met andere ogen bouwen aan een inclusieve voedingsbodem in onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp.  

Tijdens de 13e dialoogavond van Met Andere Ogen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam praten we over welke hokjes en mechanismen we te doorbreken hebben en wat dat oplevert. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen op school het samen leren en samen leven kunnen oefenen en dat elk kind zijn potentieel kan ontdekken en ontwikkelen?

De laatste jaren is de aandacht voor inclusie en participatie toegenomen en zien we ook meer en meer onderwijsvoorzieningen ontstaan waar een combinatie van onderwijs en zorg is. Dit beleid wordt niet alleen ondersteund door de internationale verdragen, maar ook door de ministeries van OCW en VWS. Hiervoor publiceerde het ministerie van OCW de Route naar inclusief onderwijs 2035. Het perspectief waar we naartoe werken is een leer- en ontwikkelomgeving voor alle kinderen, ook als ze minder goed zijn in taal en rekenen, een beperking hebben of hoogbegaafd zijn. Tijdens deze dialoogavond gaan we met elkaar in dialoog om fundamentele vragen te beantwoorden over het bouwen aan een inclusieve voedingsbodem.

Sprekers

Onder leiding van moderator Natasja van den Berg en tafeldame Joy Moonen gaan we tijdens Dialoog #13 in 3 rondes in gesprek met ouders, jongeren, professionals, praktijken, wetenschap en beleid. Sprekers zijn onder andere:

  • Joy Moonen, anderswerkendLijf expert, auteur, en inclusie influencer in persoonlijk leven & bedrijven;
  • Sharon Stellaard, auteur van het boek ‘Boemerangbeleid’ en programmacoördinator bij Triade Vitree.
  • Dolf van Veen, orthopedagoog, hoofd Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en bijzonder hoogleraar
  • Hanneke Visser, schoolpsycholoog en docent
  • Janouke van Meerveld, voorzitter LAKS en leerling Almere College Copernicus
  • Elizabeth Venicz, antropoloog, docent/onderzoeker, journalist
  • Ariane Breimer, directeur IKC Oudkarspel en directeur obx de Phoenix

Meer informatie en sprekers volgen spoedig via onze nieuwsupdate en op de website.

Aanmelden kan via de aanmeldknop of via de website van Pakhuis de Zwijger.


LocatieOrganisatie

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
OnbeperktDit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden.