Locatie
Pakhuis de Zwijger

Datum
wo 22 mrt | 19:30 - 21:30 uur

Dialoog #12: Met andere ogen bouwen aan een pedagogische basis

In de twaalfde dialoogavond van Met Andere Ogen op 22 maart van 19.30 - 21.30 gaan we in gesprek over hoe we werk kunnen maken van een sterke pedagogische basis.

Tijdens de dialoogavonden en andere bijeenkomsten van Met Andere Ogen worden vele aangrijpende vraagstukken van kinderen, jongeren, ouders en professionals besproken. We hebben al enige tijd de ambitie om los te komen van het oude verhaal van ‘het recht van de sterkste’, van presteren, hoge scoren en concurreren met elkaar. Het verhaal ‘van krantenjongen tot miljonair’ - als je maar hard genoeg werkt - en als het niet lukt, ligt het aan jezelf. De afgelopen tijd zijn dan ook thema’s als inclusie, werken in één ecosysteem en interprofessioneel samenwerken onderwerp van gesprek geweest. We willen het graag anders doen, maar wat betekent dat praktisch? Het nadenken hierover is flink in beweging. Zo schenkt NJi aandacht aan het bouwen aan een stevige pedagogische basis middels de publicatie 'Opgroeien doe je samen'. Denktank 2040 heeft droombeelden op tafel gelegd door zichzelf vragen te stellen als; hoe kan het dat jongeren zoveel druk ervaren en hulp nodig hebben? Wat doen we verkeerd en vooral wat moet anders? Ook hiermee is de Denktank Schone Lei aan de slag gegaan. Ze hebben via verschillende ontwerpsessies en dialoogbijeenkomsten met jongeren, ouders, ambtenaren, professionals en bestuurders een handreiking ontworpen. Het resultaat is vormgegeven in een praatplaat met basiselementen voor een pedagogische basis (ecosysteem). Deze praatplaat biedt dan ook aanleiding voor een dialoog over het fundament dat ten grondslag ligt aan een pedagogische basis. Voor meer informatie en sprekers kijk ook hier.


LocatieOrganisatie

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
130Dit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden.