Locatie
Pakhuis de Zwijger

Datum
vr 25 nov | 09:00 - 16:30 uur

Met Andere Ogen Doen-Dag 2022 - Samen verder bouwen

De inschrijving voor de Met Andere Ogen Doen-Dag 2022 - Samen verder bouwen op vrijdag 25 november is in volle gang! Schrijf je nu in voor de werksessies.

Om het netwerk en de beweging van Met Andere Ogen (MAO) te verstevigen en te verdiepen organiseren we ook dit jaar weer een MAO Doen-Dag met als thema ‘Samen verder bouwen’. Op deze dag staat het stimuleren en faciliteren van de samenwerking in de lokale praktijk en inclusieve samenwerking met ouders en jongeren centraal.  

Tijdens de MAO Doen Dag 2021 ontwikkelden we bouwstenen voor het vervolg van MAO. Begin dit jaar zijn die bouwstenen gebruikt voor de vernieuwde en aangescherpte ambities van MAO en is besloten om MAO als netwerk van lokale en regionale samenwerkingen voort te zetten. Een nieuwe fase met méér focus op het stimuleren en faciliteren van de lokale praktijk waarin onderwijs, zorg en jeugd samenwerken en met méér focus op inclusieve samenwerking met ouders en jongeren. Bovendien komt de regie meer bij het netwerk zelf te liggen. 

Voor de MAO Doen Dag 2022 nodigen we professionals, beleidsmakers, ouders, jongeren, directies en bestuurders uit die zich betrokken voelen bij of werkzaam zijn in het onderwijs, opvang, ondersteuning en jeugdhulp. Samen bouwen we verder aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en daarmee aan het verbeteren van de ontwikkelkansen voor kinderen. Het programma zal bestaan uit inspirerende keynote sprekers, verdiepende werksessies, een heerlijke netwerklunch en creatieve intermezzo’s. 

  • Met keynotes van o.a.: Noëlle Pameijer (HGW expert en schrijver van o.a. Samen Sterk: ouders & school), Margot Peeters (Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal), Hanneke Visser en Laura Stroo (leden Coalitie Welbevinden, expertgroep schoolpsychologen) en sprekers als Gieke Buur (landelijk ambassadeur Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd).

  • Met een gevarieerd aanbod aan werksessies waarin aandacht zal zijn voor inspirerende voorbeelden uit het netwerk, regionale en lokale samenwerking en jouw eigen ervaringen en uitdagingen daarbij. Ook kun je in een sessie in gesprek gaan met de ministeries VWS en OCW en vertellen ze over enkele ontwikkelingen. Het Nederlands Jeugdinstituut draagt eveneens bij aan het programma en mede dankzij o.a. adviesraad EigenWijsheid zijn er ook jongeren aanwezig om mee te denken. Specifieke aandacht is er voor de samenwerking met ouders en de meerwaarde hen te betrekken bij school en de brede context (en hoe dat vorm te geven). Voor meer informatie over de werksessies klik hier.

  • Met moderatie door Minchenu Maduro

Dit jaar is het programma alleen fysiek bij te wonen. Achteraf is het plenaire programma online terug te kijken. Het aantal fysieke plekken is beperkt, reserveer dus snel je plekje via dit formulier

Voor meer informatie over het programma en de werksessies en om je aan te melden voor twee werksessies naar keuze klik hier.

Datum: vrijdag 25 november
Tijd: 9:00 – 16:30 uur (inloop 9u, start programma 9:30u)
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181 Amsterdam

Deelname is kosteloos

De organisatie is in handen van Pakhuis de Zwijger en het Programmabureau Met Andere Ogen. 

Voor vragen ideeën, opmerkingen of iets anders? Mail naar metandereogen@vng.nl 


LocatieOrganisatie

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
OnbeperktDit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden.