Ambassadeurs MAO

Om het gedachtegoed zo breed en diep mogelijk te kunnen verspreiden, werkt Met Andere Ogen (MAO) met ambassadeurs. Deze zijn allen als bestuurder werkzaam in het werkveld van onderwijs en/of jeugd en beschikken over de kennis en bestuurlijke kracht om de veranderingen mee te helpen vormgeven die zo hard nodig zijn.

Dronegroep

Er zijn twee soorten ambassadeurs. Allereerst is er de dronegroep: bestuurders uit inspiratieregio’s die in hun regio als aanjager fungeren van de veranderbeweging Mét Andere Ogen. Zij vertegenwoordigen hun regio op landelijk niveau, brengen landelijke kennis binnen in hun eigen werkgebied, en geven overal in het land presentaties zodat op steeds meer plekken het gedachtegoed van MAO gaat leven.

Netwerkambassadeurs

De tweede groep noemen we de netwerkambassadeurs: bestuurders uit alle domeinen van en rond  onderwijs en jeugd, waaronder de kinderopvang, gemeenten, de jeugdzorg, leerplicht en de Pabo’s. Beide groepen ambassadeurs hebben elkaar nodig, om elkaar te voeden met kennis en inspiratie, om op de hoogte te blijven wat er speelt overal in het land en om ervoor te zorgen dat de beweging gaande blijft, versneld wordt, op meer en meer plekken de normale manier van werken wordt.

 De ambassadeurs vertellen met elkaar het verhaal van MAO. Zij zijn de voelsprieten van MAO omdat zij tot in de haarvaten komen van het ecosysteem van onderwijs en jeugd. Zij fungeren als het ware als de hulpmotoren van de beweging. De hoofdmotor zijn we met elkaar, als gezamenlijke partners van MAO: alle professionals die iedere dag aan het werk zijn om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten en die elkaar nodig hebben om dat te doen wat het beste is voor het kind.

Wie een vraag heeft voor de ambassadeurs, algemeen of meer specifiek, kan deze richten aan metandereogen@vng.nl. Wij zorgen dan voor een match.

De groep ambassadeurs van MAO bestaat op dit moment uit:
De dronegroep

De netwerkambassadeurs

 • Annette van der Poel, bestuurder Stichting Orion (Cluster 3 en 4), Amsterdam
 • Anne Looijenga, directeur dienstverlening Katholieke Pabo Zwolle
 • Carry Roozemond, Bestuurder Ingrado, branche-organisatie leerplichtambtenaren
 • Janny Reitsma, Programmaleider Pact voor Kindcentra
 • Jan Heijmans, vz raad van Bestuur Signum onderwijs, Den Bosch
 • Eelco Eerenberg, wethouder Utrecht
 • Bert Wienen, onderzoeker, projectleider/adviseur in onderwijs, jeugdhulp, gemeenten
 • Elly Konijn, wethouder Alkmaar
 • Joost van Caam, Directeur-bestuurder bij Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
 • Menno Roozendaal, wethouder jeugd Meierijstad
 • Coby van der Pas, wethouder onderwijs Meierijstad
 • Florian Bootsman, beleidsadviseur jeugdzorg Nederland
 • Vera Naber, vertegenwoordiger schoolpsychologen. Dyslexiespecialisten
 • Corien van Starkenburg, wethouder Zorg en ondersteuning, Katwijk