Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

17 juni 2024 Nieuw

Samenwerking is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Maar hoe blijf je hierbij veerkrachtig? Hoe hou je elkaar toch vast en blijf je werken aan een gezamenlijke opgave ook als het lastig wordt? Een van de sprekers die hierover in gesprek gaat op Dialoogavond #15 op 26 juni in Pakhuis de Zwijger is Marjolein Smit-Arnold Bik, co-auteur 'We komen er wel uit' en commissaris bij de Politie. ‘Mensen kunnen verstrikt raken door emoties.’

> Lees meer..
04 juni 2024

‘Kan niet, bestaat niet’, is het motto van Renate van der Mooren, college van Bestuur bij Stichting Elan. Op 26 juni neemt ze plaats aan tafel tijdens de 15e dialoogavond in Pakhuis de Zwijger met als thema: veerkracht in het pedagogisch ecosysteem. ‘Er ontstaat steeds meer bewustwording dat samenwerking van levensbelang is.’

> Lees meer..
15 mei 2024

In de publicatie ‘Twijfel als krachtig gereedschap voor doorbraken’ deelt Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsing Toeslagenaffaire inzichten met collega’s in de jeugdzorg en bestuurders over het werken met deze groep gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. ‘Werken in de jeugdzorg gaat elke dag over dilemma’s. Soms duivelse dilemma’s omdat de verschillende perspectieven allemaal gelijk hebben of waar zijn. Maar als iedereen gelijk heeft, moeten we er toch samen uitkomen. Dus wat ga je doen? Wat gaan we anders doen?’

> Lees meer..
07 mei 2024

Voor een sterke pedagogische basis is samenwerking essentieel. Sinds een aantal jaren weten onderwijs, zorg, jeugdhulp, kinderopvang en ouders elkaar gelukkig steeds beter te vinden. Op allerlei niveaus wordt er hard gewerkt aan ontschotting en de interprofessionele en inclusieve samenwerking gaat steeds beter. Tijdens Dialoogavond #15 op 26 juni met als titel 'Veerkracht in het pedagogisch ecosysteem' gaan we in gesprek over hoe je dat doet.

> Lees meer..
08 april 2024

De afgelopen periode heeft het ministerie van OCW samen met verschillende veldpartijen hard gewerkt aan de totstandkoming van het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen’. Het voornemen was om het wetsvoorstel per 1 augustus 2024 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel is eind 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Deze zal het wetsvoorstel later deze maand behandelen. Hierna moet de Eerste Kamer nog ruimte hebben voor behandeling. Hierdoor is inwerkingtreding per 1 augustus 2024 niet meer haalbaar. Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met de inhoud van het wetsvoorstel, zal de inwerkingtreding van het wetsvoorstel gedifferentieerd worden.

> Lees meer..
06 april 2024

In 2021 was de wensdroom van WEL in ontwikkeling om jeugdigen zonder schoolinschrijving naar meer ontwikkeling te brengen. Het project staat inmiddels op de helft van haar levensduur. Van de afgesproken 4 jaar zijn er inmiddels 2 jaar verstreken. En net als na het eerste projectjaar is ook nu een leerrapportage geschreven op basis van alle verhalen en ervaringen van betrokkenen.

> Lees meer..
10 maart 2024

Onderwijs draait om leren en ontwikkelen. Kinderen nemen hier zelf de leiding in, en scholen hebben de belangrijke taak om een omgeving te creëren waarin elk kind zich welkom voelt en kan groeien. Helaas zien we regelmatig grote onderwijsvraagstukken in het nieuws verschijnen. Dat schrijft United4Education, een collectief van betrokken onderwijsmensen, leraren, ouders, scholleiders, onderzoekers, bestuurder en jongeren zelf. Ze doen een oproep aan de politiek: ga even geen (onderwijs)beleid maken, maar juist op werkbezoek en raadpleeg onderwijsmensen in heel Nederland om tot oplossingen te komen.

> Lees meer..
09 maart 2024

Op maandag 30 september 2024 is het tijd voor de twaalfde Voor de Jeugd Dag. Op die dag ontmoeten kinderen en jongeren, ouders, jeugdprofessionals, organisaties en gemeenten elkaar om te laten zien wat hen bezighoudt en inspireert. Het thema dit jaar: Werken aan een sterke gemeenschap

> Lees meer..
25 januari 2024

Kinderen en jongeren ervaren steeds meer druk door huiswerk en school. Volgens Anita Kraak van het NJi is die prestatiedruk een symptoom van de huidige samenleving. 'De balans is zoek. We moeten het idee dat alles maakbaar is loslaten en accepteren dat de toekomst ook onzeker is.' Ongeveer 38 procent van de jongeren op de middelbare school ervaart veel druk door schoolwerk. Op de universiteit ligt dit percentage met 79 procent nog een stuk hoger.

> Lees meer..
23 januari 2024

Op 14 december jl. vond het webinar Jeugdhulp in school plaats door het Steunpunt Passend Onderwijs met als thema ‘instroom van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het primair onderwijs’. Er is onder andere gesproken over de manier waarop onderwijs en gespecialiseerde opvang elkaar vinden tijdens deze overstap. Wat is de aanleiding geweest voor een andere manier van samenwerken? Welke oplossingen heeft men gevonden voor ervaren knelpunten? Een terugblik.

> Lees meer..