Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

17 juni 2024 Nieuw

Samenwerking is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Maar hoe blijf je hierbij veerkrachtig? Hoe hou je elkaar toch vast en blijf je werken aan een gezamenlijke opgave ook als het lastig wordt? Een van de sprekers die hierover in gesprek gaat op Dialoogavond #15 op 26 juni in Pakhuis de Zwijger is Marjolein Smit-Arnold Bik, co-auteur 'We komen er wel uit' en commissaris bij de Politie. ‘Mensen kunnen verstrikt raken door emoties.’

> Lees meer..
16 juni 2024 Nieuw

Binnen de pilot Lerende Praktijken heeft Met Andere Ogen in 2023 een expertgroep opgericht. De expertgroep bestaat uit professionals die op basis van wetenschappelijk onderzoek advies geven over het thema interprofessioneel samenwerken – een van de ambities van Met Andere Ogen. Het doel? Samenwerkingspartners met onderbouwde kennis inspireren om zo de samenwerking binnen het onderwijs, de jeugdhulp en het sociaal domein te versterken. De opbrengsten van de expertgroep brengen we in kaart in een onderzoek in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Als lid van Met Andere Ogen kun je ook bij de expertgroep terecht met vragen. Maak kennis met de leden.

> Lees meer..
04 juni 2024

‘Kan niet, bestaat niet’, is het motto van Renate van der Mooren, college van Bestuur bij Stichting Elan. Op 26 juni neemt ze plaats aan tafel tijdens de 15e dialoogavond in Pakhuis de Zwijger met als thema: veerkracht in het pedagogisch ecosysteem. ‘Er ontstaat steeds meer bewustwording dat samenwerking van levensbelang is.’

> Lees meer..
31 mei 2024

Op 26 september van 9.30 uur tot 13.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een bijeenkomst over ‘Samen interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs’. Deze bijeenkomst bouwt voort op eerdere bijeenkomsten, zoals de februaribijeenkomst van het Steunpunt en onze Najaarsbijeenkomst in 2023. Tijdens de vervolgsessie in september verkennen we samen verder hoe interprofessioneel Samen Opleiden en werken kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

> Lees meer..
15 mei 2024

In de publicatie ‘Twijfel als krachtig gereedschap voor doorbraken’ deelt Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsing Toeslagenaffaire inzichten met collega’s in de jeugdzorg en bestuurders over het werken met deze groep gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. ‘Werken in de jeugdzorg gaat elke dag over dilemma’s. Soms duivelse dilemma’s omdat de verschillende perspectieven allemaal gelijk hebben of waar zijn. Maar als iedereen gelijk heeft, moeten we er toch samen uitkomen. Dus wat ga je doen? Wat gaan we anders doen?’

> Lees meer..
07 mei 2024

Voor een sterke pedagogische basis is samenwerking essentieel. Sinds een aantal jaren weten onderwijs, zorg, jeugdhulp, kinderopvang en ouders elkaar gelukkig steeds beter te vinden. Op allerlei niveaus wordt er hard gewerkt aan ontschotting en de interprofessionele en inclusieve samenwerking gaat steeds beter. Tijdens Dialoogavond #15 op 26 juni met als titel 'Veerkracht in het pedagogisch ecosysteem' gaan we in gesprek over hoe je dat doet.

> Lees meer..
22 april 2024

In augustus 2023 startte op VSO Heuvelrug College in Zeist en SO Rafael Utrecht een pilot voor bovenregionale samenwerking zorg in onderwijs, met als doel leerlingen in de regio snel de juiste hulp te bieden. Het op die manier versterken van de interprofessionele samenwerking sluit aan bij de ambities van Met Andere Ogen. Wat zijn de positieve effecten van deze pilot tot dusver? En welke lessen kunnen we eruit trekken? Projectleider Liesbeth Sturing: ‘Het belangrijkste dat we hebben geleerd is dat je lef moet hebben.

> Lees meer..
07 april 2024

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan aan voor deze online intervisiebijeenkomst!

> Lees meer..
05 april 2024

Het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals is een plek voor professionals die met en voor kinderen, jongeren en ouders werken om samen te leren, praktijkkennis en –ervaring uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Loop je ergens tegenaan in je werk en wil je weten hoe andere professionals dat aanpakken? Of wil je weten wat anderen van jouw ideeën of aanpak vinden? Een greep uit de vragen die de afgelopen periode besproken zijn.

> Lees meer..
24 maart 2024

De afgelopen jaren zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân veel ontwikkelingen op touw gezet die als doel hebben de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en overheid te verbeteren. Op donderdag 4 april organiseert de gemeente Noardeast-Fryslân hierover het symposium Onderwijs, Kinderopvang en Jeugdzorg in Sense Dokkum.

> Lees meer..