Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

20 mei 2023 Nieuw

Voor een goede samenwerking tussen ouders en professionals is het nodig dat zowel de doelen als de manier van samenwerken onderwerp van gesprek is. Naast het resultaat, gaat het juist ook om de relatie. Sterker nog, hoe de relatie is heeft een belangrijke invloed op het resultaat. Dit is het thema van een speciale online bijeenkomst van Met Andere Ogen op 19 juni van 18.30 - 20.00 uur.

> Lees meer..
18 mei 2023 Nieuw

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het NJi jaarlijks webinars over verschillende thema’s, gerelateerd aan jeugdhulp op school. Hierin wordt de koppeling gemaakt tussen onderzoek en praktijk. Op 30 mei 2023 staat het thema Jongerenwerk op school (vo) op de agenda.

> Lees meer..
17 mei 2023 Nieuw

De problematiek van thuiszitters is helaas nog steeds groot en urgent, zo tonen de laatste cijfers. In het land is er een groeiend aantal initiatieven die een passende context bieden aan jongeren voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs of de zorg niet of onvoldoende plaatsvindt. Ruim 30 van deze initiatieven vormen samen het Initiatieven Collectief. Het collectief wordt mede gedragen door verbondgenoten, waaronder Gedragswerk en Movisie. Op 14 juni wordt in Utrecht een landelijke bijeenkomst georganiseerd om de beweging verder te kunnen brengen.

> Lees meer..
08 mei 2023

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan aan voor deze intervisiebijeenkomst!

> Lees meer..
07 mei 2023

Gemeenten zijn op dit moment druk bezig met het maken van plannen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Die plannen moeten voorzien in een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. ‘Het fundament voor die aanpak ligt er al,’ stelt wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân. ‘Ik pleit ervoor om, niet de problematiek, maar die aanpak zelf centraal te stellen. Op die manier kan integraal invulling worden gegeven aan de onderdelen van het GALA.’

> Lees meer..
10 april 2023

De projectgroep interprofessioneel samenwerken van het netwerk Met Andere Ogen heeft sinds de DOEN-dag in november 2022 flinke stappen gemaakt om de ambitie ‘samen lerend doen wat werkt’ in de praktijk te brengen.

> Lees meer..
09 april 2023

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (Monitor AOJ) is per 1 april aangepast. De monitor heeft tot doel het gesprek te stimuleren over cijfers en de samenwerking tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de jeugdhulp.

> Lees meer..
08 april 2023

De ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) organiseren samen een dag vol inspiratie in het kader van gezond en actief leven op woensdag 17 mei 2023.

> Lees meer..
25 maart 2023

‘Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, als essentiële stap naar volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving. We willen dat realiseren door een inclusief onderwijssysteem, waarbij jongeren met en zonder een extra onderwijsondersteuning samen naar school gaan. Dit vraagt onder meer om een betere verbinding en samenwerking tussen onderwijs en zorg. Zodat expertise vanuit zorg en jeugdhulp in de school beschikbaar is, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.’

> Lees meer..
21 maart 2023

De opvang van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vraagt om een duurzame samenwerking tussen kinderopvang, gemeenten, welzijn- en zorgpartners. Hoe ga je om met het toenemend aantal zorg- en ondersteuningsvragen? Wat is nodig in de samenwerking? Hoe kom je tot bindende afspraken? Dat waren de belangrijkste thema’s van de Learn and Share-bijeenkomst van het Nederlands Jeugdinstituut op 6 maart jl.

> Lees meer..