Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

09 april 2024 Nieuw

In een wereld waarin empathie, respect en ondersteuning essentieel zijn, staat mensgericht werken centraal. Het betekent het begrijpen van individuele behoeften en het creëren van een positieve, inclusieve omgeving. Hierover gaan we in gesprek tijdens onze 14e Dialoogavond op 18 april. Een van de sprekers is Ilse Raasing, directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Waterland. 'Het zit in het DNA van de kinderopvang om mensgericht te werken.'

> Lees meer..
25 maart 2024

Wat zou er gebeuren als we erkennen dat menselijke interactie complex is en dat onze diversiteit juist een waardevolle toevoeging is aan ons samenspel? Als we ons menszijn weer volledig omarmen? ‘Dan wordt het zichtbaar waar beweging en veerkracht mogelijk is’, zegt adviseur en onderzoeker Astrid Ottenheym-Vliegen. Op 18 april neemt zij tijdens de dialoogavond in Pakhuis De Zwijger plaats aan tafel en deelt zij haar waardevolle perspectief over meervoudig perspectiefnemen en de kracht van een elkaar versterkend pedagogisch ecosysteem.

> Lees meer..
11 maart 2024

Hoe kunnen we de menselijke benadering terugbrengen in het onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang, maar ook in beleid? Hoe implementeren we dit mensgericht werken? Hierover gaan we in gesprek tijdens de 14e Dialoogavond in Pakhuis de Zwijger. Een van de sprekers is Marijke Welten, docent & projectleider Onderwijsvernieuwing Dominicus College en eigenaar Hordes en Klasdraf.

> Lees meer..
19 januari 2024

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Sociaal Werk Nederland, PO-raad en Sectorraad GO een manifest opgesteld over aansluiting van zorg en onderwijs. Het manifest is een oproep aan de politiek om de randvoorwaarden te borgen die samenwerking tussen zorg en onderwijs verbetert.

> Lees meer..
22 juni 2023

Tijdens de dertiende dialoogavond van Met Andere Ogen gingen we in gesprek over het bouwen aan een inclusieve voedingsbodem. Een dialoog over een cultuur waarin iedereen kan meedoen ondanks een (nog) niet passend systeem…

> Lees meer..
22 mei 2023

Kom jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio specifieke uitdagingen tegen als het gaat om de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En wil je hierover in een kleine setting van gedachtenwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan nog snel aan voor de online intervisiebijeenkomst op 8 juni om 9.00 uur.

> Lees meer..
09 mei 2023

Eerder maakten we bekend dat we tijdens de 13e dialoogavond op 6 juni in gesprek gaan over het bouwen aan een inclusieve voedingsbodem voor alle jeugdigen. Want een inclusieve samenleving vraagt om een cultuur waarin ieder kind mee kan doen. Bekijk nu onze officiële uitnodiging in de bijlage, deel deze met je achterban en meld je nu aan!

> Lees meer..
07 mei 2023

Gemeenten zijn op dit moment druk bezig met het maken van plannen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Die plannen moeten voorzien in een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. ‘Het fundament voor die aanpak ligt er al,’ stelt wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân. ‘Ik pleit ervoor om, niet de problematiek, maar die aanpak zelf centraal te stellen. Op die manier kan integraal invulling worden gegeven aan de onderdelen van het GALA.’

> Lees meer..
09 april 2023

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (Monitor AOJ) is per 1 april aangepast. De monitor heeft tot doel het gesprek te stimuleren over cijfers en de samenwerking tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de jeugdhulp.

> Lees meer..
25 maart 2023

‘Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, als essentiële stap naar volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving. We willen dat realiseren door een inclusief onderwijssysteem, waarbij jongeren met en zonder een extra onderwijsondersteuning samen naar school gaan. Dit vraagt onder meer om een betere verbinding en samenwerking tussen onderwijs en zorg. Zodat expertise vanuit zorg en jeugdhulp in de school beschikbaar is, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.’

> Lees meer..