Netwerkbijeenkomst Aan de slag met schoolaanwezigheid

Waarom is het zo lastig om schooluitval en ‘thuiszitten’ te voorkómen? Misschien wel omdat we lang de verkeerde accenten gelegd hebben in de aanpak in en rond school. De afgelopen jaren wordt vanuit een internationale, kennisgestuurde beweging de aandacht verlegd naar preventief werken. Het is een aanpak waarbij de focus verschuift van verzuim naar aanwezigheid. Kern is het versterken van de binding met school en afwezigheid zo vroeg mogelijk signaleren. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Op 10 april deelt dr. David Heyne inzichten en handvatten vanuit de wetenschap.

Irma de Wit verhaalt tijdens dit webinar wat dat in de praktijk betekent voor de aanpak binnen en rond school, en op regionaal niveau o.a. samen met gemeentelijke partners.

Verandering omarmen

Dr. David Heyne, freelancer voor ‘Excellence in Attendance Support’, stimuleert alle betrokkenen in het onderwijs- en jeugdveld om verandering te omarmen voor impact op jeugd en gezin. Een boeiende reis door schoolaanwezigheid met wereldwijd onderzoek, dat nieuwe mogelijkheden en duidelijke paden voorwaarts onthult.

Omdenken van verzuim naar schoolaanwezigheid vraagt tijd en energie. Er is behoefte aan informatie over hoe je dat als school, samenwerkingsverband en gemeente aanpakt. Om scholen hierbij te helpen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs de publicatie 'Aan de slag met schoolaanwezigheid uitgebracht. Deze publicatie bevat een praktisch overzicht van aandachtspunten die belangrijk, c.q. voorwaardelijk zijn om met schoolaanwezigheid aan de slag te gaan.

Tijdens het webinar gaat Irma de Wit, auteur van de publicatie en projectleider bij het Steunpunt Passend Onderwijs, in op diverse issues die rondom schoolaanwezigheid spelen. Denk hierbij aan: urgentiebesef, facilitering vanuit samenwerkingsverbanden en gemeenten, rolverdeling, huidige en nieuwe wet- en regelgeving, samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten en data-geïnformeerd werken. Er is daarbij ruimte om vragen te stellen.

Praktische informatie

  • Datum en tijd: 10 april 2024, van 9.00 tot 11.00 uur
  • Locatie: online
  • Voor wie: vertegenwoordigers van gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs

Direct aanmelden