'Ga naast ouders zitten, niet ertegenover'

Ervaart een kind leer- of gedragsproblemen in de klas? Dan kan dit tal van oorzaken hebben. Maar één ding is zeker: de inclusieve samenwerking van professionals met ouders is cruciaal in de begeleiding van deze kinderen. Een van de ambities van Met Andere Ogen is dan ook om die samenwerking te versterken en professionals hiervoor handvatten te bieden. Heidi Oldenkamp is zo’n professional. Als Remedial Teacher zoekt zij in haar werk het contact met ouders actief op. In dit interview vertelt ze hoe ze dat aanpakt. ‘De ouders zijn echt mijn maatjes in de begeleiding die ik kinderen geef bij hun leerproblemen.’

Als een kind niet goed meekomt op school, dan is dat voor de ouders soms best even schrikken. Ook roept het vaak een hoop vragen op: wat is er dan precies mis met mijn kind? Doe ik het wel goed? Maar vooral: is er een oplossing? En zo ja: welke dan? Heidi: ‘In Nederland hebben alle kinderen recht op goed en passend onderwijs. Leerkrachten werken daarom zo gedifferentieerd mogelijk. Oftewel: ze bieden lesstof op zo’n manier aan dat het zo goed mogelijk past bij het individuele niveau van de kinderen in de klas. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van de verlengde instructietafel, waar de leerkracht de lesstof nog eens aanbiedt aan groepjes kinderen die wat meer moeite hebben. Ook probeert de leerkracht zelf zoveel mogelijk bij te sturen op andere vlakken, zoals gedrag en motoriek.’

Remedial Teaching: eerste hulp bij leerproblemen

Maar sommige kinderen hebben net iets meer begeleiding nodig. Dan komt de Intern Begeleider in beeld, die samen met de leerkracht kijkt hoe de leerkracht iets kan aanscherpen of toevoegen in de instructie voor deze groep leerlingen. Zijn er dan nog leerlingen die ook op deze begeleiding niet voldoende aanslaan? Dan gaat de IB’er, die de zorg rondom de school coördineert, op zoek naar extra ondersteuning. Bij gedragsproblemen of vragen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling, kan dit een schoolpsycholoog of gedragsspecialist zijn. Als er thuis grote problemen zijn, wordt het wijkteam of jeugdzorg ingeschakeld. De Remedial Teacher komt in beeld als er extra ondersteuning nodig is bij het leren.

Lees hier het hele interview met Remedial Teacher Heidi Oldenkamp.