Oproep aan de politiek: ga op werkbezoek

Onderwijs draait om leren en ontwikkelen. Kinderen nemen hier zelf de leiding in, en scholen hebben de belangrijke taak om een omgeving te creëren waarin elk kind zich welkom voelt en kan groeien. Helaas zien we regelmatig grote onderwijsvraagstukken in het nieuws verschijnen. Dat schrijft United4Education, een collectief van betrokken onderwijsmensen, leraren, ouders, scholleiders, onderzoekers, bestuurder en jongeren zelf. Ze doen een oproep aan de politiek: ga even geen (onderwijs)beleid maken, maar juist op werkbezoek en raadpleeg onderwijsmensen in heel Nederland om tot oplossingen te komen.

Iedereen lijkt dan met ferme taal zijn standpunt naar voren te willen brengen, maar vaak zonder tot een werkbare oplossing te komen. We belanden in een eindeloze discussie waarbij oude oplossingen herhaald worden, terwijl we weten dat die niet altijd effectief waren. Deze impasse leidt tot groeiende problemen, zoals de druk op het welzijn van jongeren en het lerarentekort.

Daarom hebben een groep betrokken onderwijsprofessionals, jongeren en ouders de handen ineengeslagen en een oproep geschreven aan de politiek: Werk met ons samen, ga met ons in gesprek en laten we gezamenlijk deze vraagstukken aanpakken. Polarisatie draagt niet bij aan de oplossing. We hebben elkaar nodig om de voortdurende problemen aan te pakken.

Knelpunt

Een voorbeeld van een knelpunt waar we mee te maken hebben is het groeiende lerarentekort. Momenteel kampt het onderwijs met een tekort van duizenden leraren, wat leidt tot overbelasting van het huidige personeel en een lagere kwaliteit van het onderwijs. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat het mentaal welzijn van jongeren onder druk staat. Steeds meer jongeren ervaren stress en psychische klachten als gevolg van prestatiedruk en sociale druk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de uitdagingen waar we voor staan.

Laten we niet vergeten dat er ook positieve gevolgen zijn als we gezamenlijk actie ondernemen. Door te investeren in duurzame ontwikkeling van een menswaardig en inclusief onderwijssysteem, kunnen we niet alleen het welzijn van jongeren verbeteren, maar ook de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een inclusieve onderwijsomgeving leidt tot betere leerresultaten en hogere betrokkenheid van leerlingen.

Daarom roepen we de politiek op om prioriteit te geven aan het Kinderrechtenverdrag, te stoppen met discriminerende toetsselectie en te investeren in het mentaal welzijn van jongeren. Het is tijd om samen te werken aan een toekomst waarin elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Het Kinderwetje van Van Houten werd 150 jaar geleden succesvol ingevoerd; laten we nu opnieuw samenwerken om dit te realiseren!

Meer informatie

Voor meer informatie raadpleeg de website of neem contact op via de mail. Download ook het Verbindingsbetoog en de ondertekende brief.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: