26 februari 2024

Quickscan regieneming in de samenwerking

Heb jij behoefte om samen met jouw regionale partners stil te staan bij jullie samenwerking voor de jongeren in jouw regio? Met Andere Ogen verlengt de verkenning naar regieneming in de samenwerking en biedt 5 nieuwe regio’s de kans om deel te nemen aan een quickscan.

Bij deelname wordt de regieneming in de samenwerking in jouw regio in kaart gebracht door een aantal interviews met betrokken partijen en een analyse van relevante documenten. De indrukken van deze interviews worden samengebracht in een beschrijving van wat de samenwerking tot dusver tot stand heeft gebracht en een advies over de mogelijkheden voor verdere regieneming in de regio. 

Ambitie op versterken van regieneming in de regio’s

Met Andere Ogen heeft een inhoudelijke ambitie op het versterken van regieneming in de regio’s. Het woord ‘regie’ duidt op het initiëren en stimuleren van een ontwikkeling, en het aanbrengen van samenhang daarin. In de praktijk blijkt dat het lastig is de verschillende werelden van onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp/zorg en het gemeentelijke sociaal domein bij elkaar te brengen. Niet alleen is er sprake van verschillende professionele werelden, systemen en bekostigingsvormen, maar ook verschillen in omvang van de regio’s en het meer of minder domineren van een (centrum)gemeente. Wat houdt regieneming in om al deze uitdagingen het hoofd te bieden? Wie pakt het op, wat zijn de grootste uitdagingen, welke competenties moet de ‘regienemer’ in huis hebben en hoeveel tijd kost het? Gaat het vooral om personen of (ook) om functionarissen en organisaties die het voortouw nemen en de verbindingen leggen?

Opbrengsten van vorige periode

Om regio’s gericht te ondersteunen in het versterken van de regieneming heeft Met Andere Ogen, in 2023, Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd te verkennen of er verschillende typen regieneming zijn die aansluiten op de behoefte in, en regiokenmerken van, een regio. Met Andere Ogen beoogde hiermee:

  • Meer grip te krijgen op de invloed van regiokenmerken (verschil in schaalgrootte, discongruentie regio-indeling) op netwerkregie
  • Een gerichtere aanpak te ontwikkelen op het versterken van de regie in de regio
  • Een handvat te ontwikkelen om gesprek te voeren over regie
  • Een typering van mogelijke rollen of benodigde kwaliteiten van mensen in de regio.


Model regieneming

AEF heeft hiertoe een korte verkenning uitgevoerd in zeven regio’s. Als resultaat van deze verkenning is een model ontwikkeld om de regieneming in kaart te brengen en het gesprek te voeren over versterking van de samenwerking. Het model bevat vier kernrollen van de regisseur(s). Bij de eerste deelnemende regio’s bracht de toepassing van het model het volgende:

‘In de loop van de maanden heb ik een bestuurlijk akkoord gekregen om vanuit onze gemeente de verbindende, aanjagende en faciliterende rol te vervullen.’

‘Er waren veel goede initiatieven, maar er zat nog niet echt een lijn in. We hebben nu drie programmalijnen opgezet en gebruiken dit jaar om tot een herontwerp van een dekkend netwerk te komen. De gemeente heeft n.a.v. de factsheet meer een verbindende rol gepakt.’ 

‘We gebruiken het model om te borgen dat onze effectieve aanpak niet verloren gaat wanneer personen wegvallen die nu kernrollen vervullen.’

Meer informatie

Wil je meer weten over de opbrengsten van de verkenning?

Lees hier een korte samenvatting van de resultaten of download het complete rapport

Vervolg

Uit voorgaand proces bleek dat het model het gesprek over de samenwerking faciliteert en regio’s concrete handvatten geeft om mee aan de slag te gaan. We willen daarom een vervolg organiseren waarin we nog 5 regio’s de kans bieden om mee te doen en daarmee een impuls te geven aan de samenwerking en de daarop gerichte regieneming. 

Geïnteresseerd in deelname? 

Ben je geïnteresseerd om met jouw regio mee te doen? Lees dan het informatiedocument in de bijlage met meer toelichting op de werkwijze, het proces en de voorwaarden en neem contact met ons op via metandereogen@vng.nl

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: