23 februari 2024

Nieuwe datum webinar oké met de AVG

Ken je dat? Je werkt als onderwijs- en jeugdprofessional samen op school en wil in de wandelgangen even wat informatie uitwisselen over een leerling. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) steekt hier een stokje voor. Uitwisselen van privacygevoelige informatie kan nu eenmaal alleen met toestemming van ouders en van leerlingen vanaf 12 jaar. De eerdere bijeenkomst in januari moest worden verplaatst en inmiddels is de nieuwe datum bekend: 19 maart.

Wat vraagt dit vertrouwelijk werken van de samenwerking met ouders en leerlingen en hoe kunnen we dit inpassen in succesvol samenwerken rond leerlingen? Hoe respecteren we de AVG als professionals, maar hoe houden we samenwerken tegelijkertijd werkbaar?

In samenwerking met het digitale Platform Vakmanschap organiseert netwerk Met Andere Ogen een interactief webinar over dit thema op 19 maart 2024 van 15.00 uur tot 16.30.. 

Mirthe Maessen (Adviseur Juridische en Beroepsethische Zaken, NVO) en Mariës Zegers (Senior Medewerker Inhoud, NJi) schetsen het perspectief van onderwijs- en jeugdprofessionals, die te maken hebben met de AVG. We kijken hierbij onder meer naar geheimhoudingsplicht, beroepscode en beroepsgeheim en er is ruimte voor brandende vragen.

De bijeenkomst is ook interessant voor leidinggevenden, die professionals ondersteunen in het werken volgens de standaarden van de AVG.

Om je aan te melden moet je je registreren en inloggen bij het Platvorm Vakmanschap.