Een frisse start!

2024: een nieuw jaar, waarin ik de weg die Met Andere Ogen het afgelopen jaar is ingeslagen, vol goede moed en positieve energie wil vervolgen. Maar ook een jaar met ruimte voor nieuwe kansen en ontwikkelingen. En daar neem ik jullie graag in mee.

Het netwerk groeit en bloeit. Door dichter bij regionale en lokale ontwikkelingen te zijn, zien we nog beter wat verbinding en ontmoeting op dat niveau brengt en waar behoefte aan is op lokaal niveau. Er gebeurt veel in het land: er zijn veel lokale en regionale pilots gaande waarbij onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg samen optrekken en naar oplossingen voor belemmeringen zoeken. De grootste uitdaging zal zijn om rode draden uit deze ontwikkelingen op te halen en concreet te vertalen naar wat er écht nodig is om deze samenwerking te vergemakkelijken.

Ik kijk uit naar de dialoogavonden die we aan het plannen zijn, de intervisie die we samen met het NJi organiseren en natuurlijk de Doen-Dag aan het eind van het jaar. In samenwerking met diverse koepelorganisaties in onderwijs, opvang en zorg gaan we ook samen met de VNG ondersteunen bij het organiseren van enkele regionale netwerkbijeenkomsten, waar het versterken van de pedagogische basis rondom het kind centraal zal komen te staan.

Lef en durf

Op meerdere landelijke tafels is aandacht voor een structurele verbinding van ambities rondom onderwijs-zorg, de aansluiting van kinderopvang, jeugdhulp, gezondheidszorg en alle domeinen waar kinderen in zich in bewegen en ontwikkelen. Vanuit Met Andere Ogen dragen we bij aan het versterken van de verbindingen – ook op landelijk niveau bijvoorbeeld ten opzichte van de Hervormingsagenda en de route naar Inclusiever onderwijs.

We zullen lef en durf moeten tonen om de urgentie van bepaalde vraagstukken te agenderen en samen te gaan voor de grote veranderingen. Naast deze visiegerichte houding, blijft het versterken van de praktijk absoluut nodig om niet alleen te spreken in toekomstige wensbeelden, maar juist ook in het hier en nu inspiratie en oplossingen te bieden.

Maak contact en help elkaar

Met Andere Ogen is er om ruimte te geven aan de beweging waarin ieder kind er mag zijn en waarin samenwerking rondom kind en gezin zal leiden tot de beste ontwikkelkansen voor ieder kind. Dus zoek elkaar op en maak contact. Neem verantwoordelijkheid voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent zonder verantwoordelijkheid over te nemen. Maar vooral: wees nieuwsgierig, positief en help elkaar.

Een energieke groet,

Vera Naber,