Factsheet 2023 Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals is van en voor professionals die in het jeugdveld werken. Ze verbinden 4.176 professionals op het Platform en dit aantal groeit elke week. Een jaar in beeld.

We leren van én met elkaar, we ontmoeten elkaar online en offline en we wisselen ervaring en kennis uit. Bekijk het jaaroverzicht van Platvorm Vakmanschap Jeugdprofessionals en download de Factsheet 2023 in de bijlage.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: