09 november 2023

School is meer dan alleen leren

Dat is het pleidooi van Ineke Kroese (schoolmaatschappelijk werker) en Stephan Göbel (docent/teamleider) in hun gelijknamige boek. Het boek is verrijkt met veel praktijkverhalen die van binnenuit en van onderaf geschreven zijn. Kroese: ‘Er moet niet alleen aandacht zijn voor cijfers van leerlingen, maar ook voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun welbevinden.’

Het boek met als ondertitel Pubers met een verhaal maakt voelbaar en tastbaar wat er gebeurt in de levens van jonge mensen op een school. Soms is dat zeer ingrijpend en kan dit de hele school raken en velen daarbuiten, soms zet het tot denken en is het ook grappig. School is dan ook een leer- en vooral ook een leefgemeenschap.

Thema’s die spelen op alle scholen

Dertien jaar werkte Ineke Kroese als schoolmaatschappelijk werker bij OSG Singelland in Drachten. Vlak voor haar pensionering in 2020 begon ze aan het boek waarin ze beschrijft wat ze heeft meegemaakt tijdens haar werk. Het zijn verhalen over seksueel misbruik, echtscheiding, anorexia, het verlies van een ouder, de dood van een leerling, genderdysforie, uithuisplaatsingen, drugshandel en huiselijk geweld. De thema’s die aan bod komen, spelen op alle scholen in Nederland.

Kroese deelt haar ervaringen, per thema aangevuld met achtergrondinformatie en cijfers, afgewisseld met columns van Stephan Göbel, teamleider en docent op het Drachtster Lyceum. Het is geschreven als een pleidooi: school is meer dan leren.

Struikelblok

Hoe eerder problemen op school worden gesignaleerd, hoe beter. Als het niet gaat zoals het moet gaan, dan kun je snel van de rails raken. Een groot struikblok hierbij is de jeugdhulpverlening, menen de auteurs. Er wordt volgens Kroese door de instanties niet altijd even soepel samengewerkt met scholen. ‘Je loopt vast op bureaucratie, op lange wachtlijsten en vaak wordt een intake weer overgedaan terwijl je op school al veel informatie hebt verzameld. Dit vraagt om betere afstemming.’ Met het boek wil ze de Jeugdhulpverlening ‘prikkelen’ om beter samen te werken, zodat deze twee elkaar juist versterken in de ondersteuning van jongeren.

Dit boek wil:

  • Een oproep doen aan de sociale omgeving van scholen om “schoolgericht en schoolnabij” te werken: daar wordt het succes van jongeren gemaakt.  
  • Jongeren her- en erkennen met de boodschap: “Je bent niet alleen”.
  • Aandacht en begrip vragen voor jongeren die in hun opgroeien met soms erg ingewikkelde problemen te maken hebben en wat dit betekent.
  • Begrip vragen voor ouders/opvoeders en leerkrachten die met dit alles te maken hebben en dat soms niet alleen kunnen. 

Meer informatie

Mocht je interesse hebben in het boek, dan vind je er hier meer informatie over en kun je een exemplaar bestellen. Het boek kost 15 euro. De opbrengst gaat naar het Singelland-fonds voor kansarme gezinnen.

Download ook het interview met Ineke Kroese in de Leeuwarder courant

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: