03 november 2023

Initiatiefnota wil ouderbetrokkenheid agenderen

Het CDA en de SGP presenteerden maandag 30 oktober de initiatiefnota Onderwijs met Ouders. De nota heeft als doel ouderbetrokkenheid weer prominent op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. De initiatiefnota gepresenteerd door René Peters (CDA) en Roelof Bisschop (SGP), is het resultaat van gesprekken met diverse betrokken partijen, waaronder Ouders & Onderwijs.

De twee vertrekkende Kamerleden spraken met scholen, belanghebbenden en instanties zoals VOS/ABB, de PO- en VO-raad, de Reformatorische Oudervereniging, en profielorganisaties zoals Verus, VGS, en VOO.

Luister de podcast

De gesprekken tussen René Peters met verschillende belanghebbenden zijn opgenomen als podcast. Het gesprek met Peter de Vries, Expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid, luister je hier. Daarnaast wordt dagelijks een nieuwe aflevering gepubliceerd op het kanaal van René Peters. In totaal zijn er 10 afleveringen opgenomen. Luister alle afleveringen

Relatie voor informatie

Peter de Vries benadrukt het belang van samenwerken met ouders. In het gesprek met René Peters verteld de Vries: ‘Wat mij het meest verbaast en verwondert is dat er twee partijen zijn die het allerbest willen voor kinderen, maar elkaar soms zo misverstaan.’ In de podcast gaat hij in op de oorzaak hiervan en geeft hij concrete handvatten voor hoe we het anders zouden kunnen doen. Een tipje van de sluier: ‘relatie voor informatie’.

Download de intiatiefnota Onderwijs met Ouders in de bijlage

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: