04 november 2023

Lizanne van Buuren wil tijdig verbindingen leggen

Lizanne van Buuren zet zich als beleidsadviseur/projectmedewerker in voor Met Andere Ogen. Ook is ze vanuit deze rol secretaris van de Onderwijszorgtafel. ‘Voor een goede samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang is verbinding tussen die domeinen cruciaal,’ meent Lizanne.

‘Deze verbinding moet ook op landelijk niveau tussen belangrijke partners goed gemaakt worden. Aan de Onderwijszorgtafel worden belangrijke signalen besproken tussen ministeries VWS, OCW en SZW en koepelorganisaties zoals Ieder(In) en de PO-raad, als het gaat over onderwijs, kinderopvang en zorg. Vanuit Met Andere Ogen ben ik secretaris van deze tafel en zorg ik voor verbinding onderling, dat afspraken vastgelegd worden en dat goede voorbeelden gedeeld worden.’

Verbindingsroute

Hiernaast is Lizanne als adviseur betrokken bij de Verbindingsroute, een landelijk initiatief in opdracht van de Onderwijszorgtafel. ‘Het gaat over het sector-overstijgend werken vanuit de visie gericht op het versterken van de pedagogische basis, en wat daarvoor concreet uitgewerkt moet worden. Ook denk ik breder mee over de verbinding van Met Andere Ogen met andere initiatieven die op het snijvlak van onderwijs en zorg, zoals projecten vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.’