06 november 2023

Venhar Sariaslan: ‘Er is veel in beweging in de onderwijswereld’

Venhar Sariaslan is sinds 1 oktober 2023 betrokken als senior-adviseur bij het programmateam van Met Andere Ogen. ‘Ik ben gedreven om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Dit doe ik vanuit verschillende rollen. In het ene geval ben ik de procesregisseur, in het andere geval de sparringspartner of de inhoudelijk adviseur.’

Venhar is sterk in het samenbrengen van verschillende partijen (samenwerkingsverbanden, gemeenten en schoolbesturen/schoollocaties), een gezamenlijke visie en ambitie te formuleren en over te gaan naar het gewoon doen. ‘Mijn aanpak is mensgericht en mijn drijfveer is om te verbinden op de passie, daar waar het echt toe doet.’

Netwerkbenadering

Venhar heeft een breed netwerk onder schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. ‘Er is veel in beweging, ook in de onderwijswereld. De tijd is rijp om door te pakken en het verschil breed in de praktijk te maken, voor leerlingen en hun ouders. Een netwerkbenadering is naar mijn mening de passende benadering. Als mensen, en daarmee hun organisaties, vanuit intrinsieke motivatie hun kijk, structuur en processen willen aanpassen dan zal dat tot duurzame verandering leiden.’

Venhar was al in het begin betrokken bij de totstandkoming van Met Andere Ogen. ‘Vanuit mijn voormalige rol bij de PO-Raad was ik samen met een klein groepje een van de initiatiefnemers. Mooi om weer in een andere rol bij te dragen aan de kracht van Met Andere Ogen!’