Astrid Ottenheym: 'Bouw aan een cultuur vanuit een andere mindset'

Op 24 november organiseren we de Met Andere Ogen Doen-Dag 2023 met als thema ‘Samen impact maken in jouw regio’. In iedere nieuwsupdate vertelt een van de sprekers/begeleiders over hun input voor die dag. Dit keer Astrid Ottenheym van Werksessie 2 over hoe je als regionaal organisatienetwerk een pedagogisch ecosysteem vormt waar je met elkaar komt tot de beste oplossingen voor ieder kind/jongere.

Astrid Ottenheym is een perspectiefrijke bouwer, onderzoeker, ontwerper, procesbegeleider en verbinder gefundeerd op een breed pallet aan kennis, kunde en ervaring in het onderwijs en zorg. De afgelopen negen jaar werkte Astrid als directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland met scholen, zorginstellingen en gemeenten aan een elkaar versterkend pedagogisch ecosysteem (netwerk). De lessen die ze hier opdeed deelde ze samen met Robbin Haaijer in het boek Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch ecosysteem. Ook doet ze promotieonderzoek naar meervoudig perspectiefnemen in het omgaan met gedrag. Een werkwijze die niet alleen voor leraren belangrijk is maar voor alle professionals die werken voor en met kinderen/jongeren als je wilt dat er werk gemaakt wordt van inclusie en gelijke kansen.

Als bestuurlijk ambassadeur en adviseur van Netwerk Met Andere Ogen is Astrid al betrokken vanaf het tot stand komen van het netwerk. Tevens heeft ze actief bijgedragen de programmering van de dialoogsessies in Pakhuis de Zwijger als ook de door het hele land gebruikte dialooginstrument Laat geen kind achter dat onder leiding van Astrid is ontwikkeld in co-creatie met whole system in the room.

Regionale netwerk

‘Bij het bouwen aan een pedagogisch regionaal netwerk omarm je diversiteit, variatie en complexiteit’, meent Astrid. ‘Ook zet je de mens of persoon niet centraal maar de interacties en wisselwerking tussen mensen en hun context. Iedereen is deel van de kanteling en kan verschil maken voor elkaar en elk kind.’ Onze manier van kijken en verklaren zijn van invloed, merkt Astrid. ‘Deze worden vaak vertekend door het simplificeren van de werkelijkheid, het denken in het lineaire oorzaak en gevolg en gesegmenteerd denken en werken. Het is nodig dat we in termen van versterkende en belemmerende netwerk interacties kijken, anders blijven we boemerang beleid creëren en komen de vraagstukken telkens in heftigere mate terug. Daarom is het bouwen aan een cultuur vanuit een andere mindset nodig, met aandacht voor het kind en elkaar.’ Astrid heeft ervaren dat dit begint met de simpele vraag “Hoe is het met jou?”.

Werksessie

Als regionaal netwerk werken vanuit de bedoeling, vraagt een andere manier van kijken en doen. Een elkaar versterkend netwerk vormen vraagt over grenzen heen denken. En het vormgeven van zo’n transitie vraagt om het creëren van een cultuur die kinderen, ouders en professionals versterkt om samen de goede besluiten te nemen en waar te maken. Tijdens deze sessie deelt Astrid Ottenheym de geleerde lessen en verkennen we met elkaar hoe je echt met andere ogen een elkaar versterkend netwerk vormt en hoe de benodigde cultuurverandering tot stand gebracht kan worden.

Astrid Ottenheym, www.Linkedin.com/in/astridottenheym

Meld je aan voor de Doen-Dag op 24 november!

Heb je je nog niet aangemeld voor de Doen-Dag op 24 november? Doe dit dan gauw door je hier te registreren.