Maak kennis met de leden van de Netwerktafel

Bij Met Andere Ogen is de regie in handen van het netwerk zelf. Onze Netwerktafel is een afspiegeling van alle perspectieven die bijdragen aan het netwerk van Met Andere Ogen. Aan tafel praten we met elkaar over wat er nodig is om zowel lokaal als regionaal de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp te versterken. Maar wie zijn de gezichten hierachter en wat drijft hun? Corien van Starkenburg is bestuurder van Ingrado en een van de leden. ‘Jongeren verdienen het om zichtbaar te zijn op hun weg naar een zelfstandige toekomst.’

De missie van de Netwerktafel: op regionaal en landelijk niveau impact maken en zo samen toewerken naar een samenleving waarin het belang van het kind voorop staat. We willen een omgeving vormen waarin we preventief en inclusief samenwerken, waar goede voorbeelden uit de lokale praktijk leiden tot duurzame veranderingen op grote schaal. Niet vanuit afzonderlijke belangen van organisaties, maar vanuit één belang: dat van het kind.

Landelijke politiek en lokale praktijk samenbrengen

De leden van de Netwerktafel gaan met elkaar in gesprek over wat er gebeurt in de praktijk en wat we daarvan kunnen leren. Ook wijzen zij op plekken waar nieuw beleid gemaakt of getoetst wordt, steeds weer op de bedoeling. De Netwerktafel wil op die manier knelpunten en oplossingen uit de lokale en regionale praktijk op de agenda zetten van landelijke partijen en organisaties. Landelijke partners kunnen op hun beurt hun voornemens voorleggen aan mensen uit de praktijk, zodat beleid en regelgeving naadloos aansluiten op hun behoefte.

Maak kennis met Britte Kiene, Levi van Dijk, Corien van Starkenburg en vele andere leden van de netwerktafel op onze website.