05 september 2023

Nieuw schooljaar, nieuwe energie en een nieuw logo!

De zomervakanties zijn nu echt voorbij en een vers nieuw schooljaar ligt voor ons. Een jaar waarin wij ons weer verheugen op veel nieuwe, extra activiteiten die we samen met het netwerk aan het ontwikkelen zijn. Zo zijn we druk aan de slag om de komende maanden in een aantal regio’s diverse regiobijeenkomsten mede te helpen organiseren, volgt binnenkort weer een bijeenkomst van de netwerktafel en denken we na over een nieuwe dialoogavond.

Doen-dag 24 november

En natuurlijk zijn de voorbereidingen voor onze landelijke Doen-dag in volle gang! Op 24 november is het zover, dan hopen we jullie weer te verwelkomen bij ons jaarlijkse netwerkevenement waar ontmoeting en inspiratie centraal staan. Het thema dit jaar is ‘Impact maken in jouw regio’ en we hebben een inspirerend programma in de maak met veel interessante deelsessies, mooie keynote sprekers en gaan we weer begeleid worden door de altijd enthousiaste Minchenu. Eind september gaan de uitnodigingen de deur uit en kunnen deelnemers zich inschrijven!

Nieuw logo

In het netwerk en de diverse samenwerkingen waar Met Andere Ogen bij betrokken is, wordt de kinderopvang gelukkig steeds vaker betrokken. Het is immers nog te vaak zo dat kinderen pas in beeld komen vanaf 4 jaar terwijl het zo van belang is om al vanaf -9 maanden de ontwikkeling van kinderen in beeld te hebben en daarmee ook als partners samen te werken. Omdat we dit vanuit Met Andere Ogen zeer steunen, hebben we het logo aangepast en daar de kinderopvang expliciet in opgenomen. De kinderopvang is een verlengstuk van het gezin en een partner in de coalitie van samenwerkingspartners rondom het kind. Hiermee dragen we bij aan de doorgaande ontwikkelingslijn. Kinderopvang is een eigen deskundigheidsgebied waardoor interprofessionele samenwerking ook van belang is en toevoegt aan een sterke pedagogische en sociae basis.