03 september 2023

Congres Schoolaanwezigheid

Voor veel scholen is het nieuwe schooljaar weer begonnen! Hoe stimuleer je schoolaanwezigheid van leerlingen? En hoe ga je om met schoolverzuim? Tijdens het Nederlands Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023 in Eindhoven gaan we met dit thema aan de slag. Naast een aantal hoofdsprekers kun je kiezen uit zestig interactieve bijdragen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: gebruik van data, preventie, thuiszitten, afstandsonderwijs, inclusiviteit, kansenongelijkheid, hoogbegaafdheid, aanwezigheid op het mbo, partnerschap met ouders, autisme, jeugdhulp op school, praktijkvoorbeelden uit de regio en diverse modellen en aanpakken om schoolaanwezigheid te stimuleren. Ook neemt een groep jongeren actief deel aan het programma.

Bestel nu je ticket via:  Schoolaanwezigheid: Geïnspireerd aan de slag! | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)]

Dit eerste Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid is bedoeld voor professionals in het onderwijs, bij jeugdhulp en gemeenten. Het is een initiatief van: Ingrado, Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid, Adviesraad Eigenwijsheid, onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse, samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland, de Twentse Belofte en het NJi.