Inclusiever Onderwijs: werkbezoek Synergieschool Roermond

Op vrijdag 13 oktober ben je van harte welkom op Synergieschool in Roermond. Deze school wil recht doen aan het kind en het toerusten voor een leven in de 21e eeuw en is dan ook meer dan een school: het wordt een centrum voor leven en leren.

De school is tot stand gekomen door de samenwerking van twee typen basisonderwijs: regulier en SBO. Bij de Synergieschool is het niet belangrijk of je een SBO- of regulier basisschoolkind bent. Alle kinderen zijn speciaal en wij vertrouwen in de ontwikkelingskracht van kinderen. Op onze school gaan wij uit van gelijkheid door een ongelijke aanpak. Zo geven wij uitvoering aan wat passend onderwijs in onze ogen werkelijk is. 

Missie: Een centrum voor leven en leren creëren

Een inclusieve samenleving begint bij een inclusieve school – Je leert niet voor school maar voor het leven (Seneca).

Visie: Alle kinderen speciaal

Vertrouwen in de ontwikkelingskracht van alle kinderen – Samen waar het kan, apart waar het moet- Gelijkheid door een ongelijke aanpak. We handelen binnen de wettelijke kaders, ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen, referentieniveaus en passende perspectieven. We werken in vier units met elk een team dat bestaat uit verschillende professionals die samen verantwoordelijkheid dragen voor de unit.

Voor meer informatie: Synergieschool – Welkom bij Synergieschool

Benieuwd?

Wil jij deze samenwerking met eigen ogen zien? Ga dan mee op werkbezoek 13 oktober 2023. Bekijk alle informatie in onze agenda en meld je direct aan.