Update Interprofessioneel samenwerken in Lerende Praktijken

Drie Lerende Praktijken, verspreid over het land, zijn sinds begin dit jaar gestart. De projectgroep van de ambitie interprofessioneel samenwerken volgt het proces per Lerende Praktijk. Ouders en professionals uit onderwijs, welzijn, ouders, wijkteams, jeugdgezondheidszorg en gemeenten versterken hierin hun samenwerking rondom jeugdigen.

Stichting Orion, openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, stelden we al eerder voor. We introduceren hier de tweede Lerende Praktijk. Het gaat om een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Veenendaal, Veens Welzijn. Vroeg-en voorschoolse educatie en jongerenwerk zijn deel van hun aanbod. Daarnaast versterkt deze organisatie met succes de samenwerking met scholen, de jeugdgezondheidszorg, de gemeente en de ketenpartners. De ambitie vanuit Met Andere Ogen sluit hier goed bij aan. Drie scholen en hun samenwerkingspartners starten na de zomervakantie in een Lerende Praktijk en gaan inzetten op het versterken van hun interprofessionele samenwerking. 

Hogeschool Rotterdam en Platform Vakmanschap

De Hogeschool Rotterdam voert onderzoek uit en is in twee Lerende Praktijken gestart met een nulmeting van de interprofessionele samenwerking. Hierna krijgt elke Lerende Praktijk inzicht in wat goed gaat in de samenwerking en waar kansen liggen om nóg beter samen te werken. Ook is het digitale Platform Vakmanschap ingericht. De drie Lerende Praktijken delen hier hun ervaringen en expertise over ‘wat werkt’ in samenwerken.

De derde Lerende Praktijk stellen we in de volgende nieuwsbrief aan je voor.

Wil je meer informatie, of aansluiten in de buitenring van het onderzoek, neem dan contact op met de projectleider, Alice Brouwer.