Kwetsbaarheid, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid in samenwerking

Op 19 juni kwamen ouders en professionals bijeen in het online webinar ‘We kunnen niet zonder elkaar’. Dat leverde mooie gesprekken en nieuwe inzichten op. Het webinar is onderdeel van de ambitie inclusieve samenwerking met ouders waarin Met Andere Ogen streeft naar het versterken van ouders en professionals in hun samenwerking.

In het webinar gaf Simon Bax een presentatie over het belang van oprechte aandacht in een open gesprek. In een kloppende samenwerking is er sprake van samenhang tussen kwetsbaarheid, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Ouders en professionals dragen dan samen de verantwoordelijkheid voor de samenwerkingsrelatie, hebben elkaar nodig en durven zich eerlijk en afhankelijk op te stellen.

Mooie inzichten

Het gesprek daarna tussen ouders en professionals bood nieuwe inzichten. Zo werd duidelijk dat aandacht soms niet heel oprecht overkomt op de ander. Het komt voor dat professionals denken dat er contact is en ouders zich toch niet gezien en gehoord voelen. Er ligt een verantwoordelijkheid bij professionals om goed af te stemmen op ouders om samen iets te realiseren voor de ontwikkeling van kinderen.

Tips

Uit het gesprek volgen ook tips, vanuit zowel ouders als professionals:

  • Maak goede afspraken, neem de tijd om door te nemen wat je van elkaar (mag) verwacht(en).
  • Deel de agenda met ouders! Alleen al de agenda delen voorkomt dat je als ouders aan tafel zit met 8 anderen die wel weten waar het over gaat.
  • Toegeven als je fouten gemaakt hebt, sorry zeggen kan (weer) voor verbinding zorgen.
  • Met elkaar inchecken; informatie uitwisselen over hoe het met je gaat, onzekerheden uitwisselen, van mens tot mens contact maken.
  • Onafhankelijke ondersteuning met en voor ouders organiseren.
  • Streven naar gelijkwaardigheid en kwetsbaarheid is mooi maar  wees je als professional er bewust van dat ouders altijd afhankelijk zijn van wat de ander wel/niet gaat doen (bijvoorbeeld de school wel/niet aanpassen aan een rolstoel). Deze grotere afhankelijkheid van ouders zorgt ervoor dat je als professional wat extra’s te doen hebt in het creëren van gelijkwaardigheid in de relatie.

Conclusie

De conclusie is dat kwetsbaarheid, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid in de samenwerking niet evenredig verdeeld zijn tussen ouders en professionals. Daar het gesprek over durven voeren met elkaar kan tot verbinding leiden. Ook als dat na teleurstellingen soms moeilijk is.   

Vervolg

In het najaar organiseren we weer een online bijeenkomst met en voor ouders en professionals. Benieuwd naar de presentatie van Simon Bax? Download deze in de bijlage.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: