Denk mee over voorzieningen voor het jonge kind

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) voor jonge kinderen die wat extra’s nodig hebben om een goede start te kunnen maken in het onderwijs kunnen gunstig zijn voor kinderen, maar het stelsel voor vve kent ook enkele knelpunten. Zo is er op veel plekken onvoldoende inhoudelijke aansluiting tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs en is er kans dat kinderen met verschillende sociale achtergronden elkaar weinig tegenkomen.

De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over een doorgaande lijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs, die bijdraagt aan gelijke onderwijskansen. De raad vraagt op korte termijn om mee te denken. Dat geeft alle leden van het netwerk Met Andere Ogen een mooie kans om input te leveren. Let op: de deadline hiervoor is al op 23 juni.

Vragen die in het advies aan de orde gaan komen:

  1. Hoe kan worden bepaald welke jonge kinderen in aanmerking komen voor iets extra’s voor zij naar de basisschool gaan?
  2. Hoe kan de afstemming tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs worden verbeterd?
  3. Hoe kan voorschoolse educatie in een doorgaande lijn naar kleuteronderwijs vorm krijgen?
  4. Hoe kan tegemoet gekomen worden aan kinderen met een risico op achterstelling?

Zo denk je mee

Iedereen heeft de kans om mee te denken over het onderwerp. Voorbeelden, analyses en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie wordt gebruikt om tot een afgewogen advies te komen. Let wel: de deadline is al snel. Uiterlijk 23 juni kan je input worden ingediend via hun website. Het advies verschijnt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023.