Samenwerkingsverbanden vragen steun voor inclusief onderwijs

De ministeries van OCW en VWS willen dat kinderen en jongeren die veel zorg nodig hebben, gemakkelijker aan het onderwijs kunnen deelnemen. Daartoe zijn ze van plan om zorg in het speciaal onderwijs collectief te financieren. Dit juichen samenwerkingsverbanden van harte toe. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de generieke korting op de budgetten van samenwerkingsverbanden, zeggen Jetta Spaanenburg en Marieke Dekkers, die samen naast hun bestuursfuncties in de regio’s Utrecht en Rotterdam alle samenwerkingsverbanden in Nederland vertegenwoordigen.

Jetta Spaanenburg over de collectieve financiering voor speciaal onderwijs: ‘Dit gaat eigenlijk al ontzettend goed. Maar de praktijk is niet altijd even goed zichtbaar. Hierdoor ontstaan in de politiek en in de media geregeld misverstanden over het werk dat we doen of waar het geld naartoe gaat.’ Lees hier het hele interview.