Dialoog #12 op 22 maart: mis het niet!

Op 22 maart gaan we in de twaalfde dialoogavond van Met Andere Ogen in gesprek over hoe we werk kunnen maken van een sterkere pedagogische basis. Online of op locatie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Meld je nog snel aan!

Tijdens de dialoogavonden van ‘Met Andere Ogen’ worden vele aangrijpende vraagstukken van kinderen, jongeren, ouders en professionals besproken. De afgelopen tijd zijn dan ook thema’s als inclusie, werken in één ecosysteem en interprofessioneel samenwerken onderwerp van gesprek geweest. We willen het heel graag anders doen, maar wat betekent dat praktisch? Het is een onderwerp dat speelt op alle fronten, zoals blijkt uit o.a. de publicatie ‘Opgroeien doe je samen’ van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de droombeelden die op tafel zijn gelegd door Denktank 2040. Ook is Denktank Schone Lei hiermee aan de slag gegaan. Vanavond presenteert Denktank Schone Lei de praatplaat die zij ontwikkelden met basiselementen voor een pedagogische gemeenschap. Aan de hand van die uitkomsten gaan we in gesprek met jongeren, ouders, professionals en bestuurders over hoe nieuwe praktijken binnen het nieuwe narratief de pedagogische basis verbeteren. Tafelheer is Jan Bransen, prof. Filosofie van gedragswetenschappen & academisch leider Radboud Teaching en Learning Centre.

Sprekers

Met Sylvia Veltmaat, voorzitter College van Bestuur Flores Onderwijs; prof. dr. Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie VU Amsterdam; Astrid Ottenheym, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband NK-PPO en vele anderen.

Kijk hier voor het hele programma en om je aan te melden.