Webinar Succesvolle aanpakken mbo’ers in kwetsbare positie

Mbo-studenten kunnen soms wat extra hulp gebruiken om hun opleiding succesvol af te ronden. Met subsidie van NRO voerden het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en ECBO de afgelopen jaren praktijkgericht onderzoek uit naar succesvolle aanpakken rondom doorstroom van mbo-studenten niveau-1 en 2 in een kwetsbare positie. De resultaten van dit onderzoek komen aan bod in een webinar van ECBO op 20 maart.

Albeda, Friesland College, Gilde Opleidingen, Midden Nederland en Zadkine zetten interventies in om deze kwetsbare groepen succesvol door het onderwijs te leiden en hen te laten doorstromen naar een passende vervolgopleiding of duurzame (arbeids)participatie. Zij richten zich hierbij op samenwerking met partners uit jeugdhulp, toeleidend/afnemend onderwijs en het bedrijfsleven. In het onderzoek zijn de context, de interventie, de werkzame mechanismen en de resultaten van de verschillende aanpakken beschreven. Ook zijn de gevonden mechanismen verbonden met aansluitende wetenschappelijke theorieën, waardoor de aanpakken niet alleen in de praktijk blijken te werken, maar ook theoretisch onderbouwd zijn. Over de resultaten van dit onderzoek is op maandag 20 maart van 15.00 uur tot 16.30 uur een webinar. Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Het webinar is bedoeld voor mbo-professionals, ambtenaren en beleidsmedewerkers met jeugd(zorg) en/of onderwijs in de portefeuille. Enkele dagen voor het webinar ontvang je de link om deel te nemen. Na een korte introductie, geven we een beknopte presentatie van de bevindingen van het onderzoek, laten we direct bij de aanpakken betrokken professionals aan het woord en is er volop ruimte voor vragen.

Datum: 20 maart 2023

Tijd: 15.00 – 16.30

Plaats: online

Organisatie: ECBO

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.