Steunpunt Passend Onderwijs in beeld

Om inzicht te geven in wat het Steunpunt Passend Onderwijs in 2022 heeft gedaan, is een speciale infographic ontwikkeld. Hierin worden alle ondersteuningsacties van het afgelopen jaar overzichtelijk in afbeeldingen en cijfers weergegeven.

Het Steunpunt Passend Onderwijs is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Het ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden in het primair, voorgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk en bij het nemen van stappen richting inclusiever onderwijs op de lange termijn.

Download de infographic in de bijlage.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: