Online magazine PRESENT!?

Aanwezig zijn op school doet ertoe. Maar het is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. In het door stichting JongPIT en het Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelde online magazine PRESENT!? geven jongeren zelf aan waar zij behoefte aan hebben.

Kleine dingen kunnen al helpen om die verbinding te houden. Leerlingen, die niet op school zijn, direct actief benaderen, een hand aanreiken; dat waarderen die leerlingen enorm. ‘Je bent er dan wel niet, maar we zijn je niet vergeten.’

Het magazine PRESENT!? is gemaakt door en voor jongeren en voor alle professionals in het onderwijsveld. Het is een vervolg op de eerdere editie PRESENT!?, waarin aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar wordt gemaakt welke interventies ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen. In deze nieuwe editie draait het geheel om de jongeren zelf.

40 waardevolle tips

Leerlingen die af en toe of zelfs regelmatig om welke reden dan ook school moeten missen geven in het magazine antwoord op de vraag hoe je afwezige leerlingen het beste kunt helpen. Deze adviezen voor leraren én klasgenoten zijn gebundeld in 40 waardevolle tips, een vlog en een podcast. In twee interviews delen leerlingen hun ervaring over hoe je samen met school goede keuzes kunt maken en geven zij advies: ‘Kijk vooral naar de persoon zelf, naar het individu, en pas daar het onderwijsprogramma op aan.’

Bekijk hier het online magazine PRESENT!?