28 februari 2023

Online sessie Samenwerking voor passende kinderopvang

De opvang van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vraagt om een duurzame samenwerking tussen kinderopvang, gemeenten, welzijn- en zorgpartners. Hoe krijg je dit voor elkaar in de hectiek van alledag? Hoe kom je tot bindende afspraken? En hoe ga je om met het toenemend aantal zorg- en ondersteuningsvragen? Daarover gaat de Learn and Share-bijeenkomst van het Nederlands Jeugdinstituut op 6 maart.

Om goede, passende kinderopvang te realiseren, is nauwe samenwerking nodig tussen de kinderopvang, scholen, gemeenten en zorgpartners. Hoewel passende kinderopvang geen eigen wettelijk kader kent, zijn er voldoende mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. Dit vraagt om over de grenzen van de eigen expertise en organisatie heen kijken. Om zo samen te zorgen voor een passend aanbod en een doorlopende ontwikkellijn.

Programma

Tijdens deze interactieve bijeenkomst kijken we naar voorbeelden uit de praktijk. Welke voorbeelden zijn er al? En welke factoren dragen bij aan wat werkt in hun praktijk?

Sprekers

  • Remco Prast, bestuurder van Blosse, aanbieder van opvang en onderwijs in Noord-Holland
  • Caja Dreuning, manager bij Wij zijn Jong, een netwerk van kinderopvangorganisaties

Beide sprekers vertellen over hoe zij in hun regio bezig zijn met duurzame samenwerking en het maken van bindende afspraken. Tijdens de bijeenkomst is er alle ruimte om vragen te stellen. Ook kunnen deelnemers eigen ervaringen delen.

Waar en wanneer

Online op 6 maart van 14.30 – 16.30.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers van gemeenten, kinderopvang, zorgaanbieders en onderwijs.

Aanmelden

Aanmelden kan hier.

De online sessie maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten over bindende en bestuurlijke afspraken tussen gemeenten, onderwijs, zorg en kinderopvang.